Hur ansöker man om ersättning för stänging?

Ersättning för stänging ansöker man via Statskontoret. Vid behov kan en utprintbar ansökningsblankett i pdf-format beställas på adressen: paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi.

Samhörande innehåll