Hur ansöker man om ersättning för stänging?

Ersättning för stänging ansöker man via Statskontoret. Ansökningsblanketten kommer att publiceras på webbsidan när ansökningen öppnas den 12.5.

Samhörande innehåll