Hyppää sisältöön

Sähköisen laskutuksen viitteet sotilasvamma-asioissa

Valtiokonttori on siirtynyt verkkolaskutukseen erityisryhmien kuntoutuksen, puoliso-/leskikuntoutuksen, kuntoutukseen kutsuttujen sotainvalidien matkakustannusten, laitoshoidon ylimääräisten kustannusten laskujen sekä sotainvalidien päiväkuntoutuksen maksamisessa. Palveluntuottajan tulee toimittaa edellä mainittujen korvauslajien laskut verkkolaskuna valtionhallinnon verkkolaskuoperaattorina toimivan OpusCapita Group Oy:n kautta.

Eri lajeja ei saa velottaa samalla laskulla. Mikäli samalla laskulla on sekaisin esim. puoliso- ja erityisryhmien kuntoutusta, joudumme palauttamaan laskun takaisin.

Kaikki muut laskut, kuten sotainvalidien hoitopäivälaskut, tulee toimittaa Valtiokonttoriin turvasähköpostilla https://turvaviesti.valtiokonttori.fi tai postitse osoitteeseen: Valtiokonttori, Sove, PL 60, 00054 Valtiokonttori.

Verkkolaskuosoitteemme on:
Valtiokonttorin verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003702454401100
OpusCapita Group Oy:n välittäjätunnus: E204503
Valtiokonttorin Y-tunnus: 0245440-1
ALV-tunnus: FI02454401

Eritysryhmien kuntoutuksen kustannusten velkominen

 • Laskun vastaanottajakenttään:
  Valtiokonttori
  Sove/Erkki-ryhmä
  PL 7016
  01051 Laskut
 • Laskun viitekenttään jokin seuraavista toimialanne mukaan:
  TK1_KP_Erkki_kunt_Kunta (paikallishallinto)
  TK1_KP_Erkki_kunt_Oy (elinkeinoelämä)
  TK1_KP_Erkki_kunt_Saatio (voittoa tavoittelematon yhteisö)
 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
 • kuntoutuslaji (avo-, laitos- ja päiväkuntoutus sekä tuettu kotona kuntoutuminen.)
 • kuntoutusajanjakso
 • kulun määrä / henkilö
 • kulut yhteenlaskettuina
 • laskutuskauden alku- ja loppupäivä
 • yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Laskujen liitteet tulee toimittaa joko postitse tai turvaviestillä >

Lisätietoja:

Soili Laurila puh. 0295 50 2682
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Puoliso- ja leskikuntoutuksen kustannusten velkominen

 • Laskun vastaanottajakenttään:
  Valtiokonttori
  Sove/Sajankoski
  PL 7016
  01051 Laskut
 • Laskun viitekenttään jokin seuraavista toimialanne mukaan:
  TK1_KP_Puolisokunt_Kunta (paikallishallinto)
  TK1_KP_Puolisokunt_Oy (elinkeinoelämä)
  TK1_KP_Puolisokunt_Saatio (voittoa tavoittelematon)
 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
 • vahinkonumero
 • kuntoutuslaji (avo-, laitos- ja päiväkuntoutus sekä tuettu kotona kuntoutuminen.)
 • kuntoutusajanjakso
 • kulun määrä / henkilö
 • kulut yhteenlaskettuina
 • laskutuskauden alku- ja loppupäivä
 • yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Laskujen liitteet tulee toimittaa joko postitse tai turvaviestillä >

Lisätietoja:

Saija Pyymäki puh. 0295 50 2681
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta verkkolaskutukseen, pyydämme teitä käyttämään Valtiokonttorin nettisivuilla olevaa maksutonta yhteyttä osoitteessa https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/verkkolaskutus/

Itsekutsumenettelyssä olevien sotainvalidien matkakustannusten velkominen

 • Laskun vastaanottajakenttään:
  Valtiokonttori
  Sove/Matkakustannukset
  PL 7016
  01051 Laskut
 • Laskun viitekenttään jokin seuraavista toimialanne mukaan:
  TK1XBkunt.matka_kutsuOy (elinkeinoelämä)
  TK1XBkunt.matka_kutsuSaatio (voittoa tavoittelematon)
 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
 • vahinkonumero
 • kuntoutusajanjakso
 • kulun määrä / henkilö
 • kulut yhteenlaskettuina
 • laskutuskauden alku- ja loppupäivä
 • yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Laskujen liitteet tulee toimittaa joko postitse tai  turvaviestillä >

Lisätietoja:

Tuulevi Sajankoski puh. 0295 50 3247
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Päivätoiminnan kustannusten velkominen

 • Laskun vastaanottajakenttään:
  Valtiokonttori
  Sove/Päiväsairaala
  PL 7016
  01051 Laskut
 • Laskun viitekenttään jokin seuraavista toimialanne mukaan
  TK1_XB_Sove_Kunta (paikallishallinto)
  TK1_XB_Sove_Oy (elinkeinoelämä)
  TK1_XB_Sove_Saatio (voittoa tavoittelematon)
 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
 • vahinkonumero
 • laskutettava ajanjakso
 • kulun määrä / henkilö
 • kulut yhteenlaskettuina
 • laskutuskauden alku- ja loppupäivä
 • yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Laskujen liitteet tulee toimittaa joko postitse tai turvaviestillä >

Lisätietoja:

Tuulevi Sajankoski puh. 0295 50 3247
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Laitoshoidon ylimääräisten kustannusten velkominen

 • Laskun vastaanottajakenttään:
  Valtiokonttori, Sove-yksikkö
  Laitoshoidon ylimääräiset kustannukset
  PL 7016
  01051 Laskut
 • Laskun viitekenttään jokin seuraavista toimialanne mukaan:
  TK1_XB_Sove_Kunta (paikallishallinto)
  TK1_XB_Sove_Oy (elinkeinoelämä)
  TK1_XB_Sove_Saatio (voittoa tavoittelematon)
 • asiakkaan nimi ja henkilötunnus
 • vahinkonumero
 • kulun aiheuttaja (apuväline, sairaudenhoito ym.)
 • kulun aiheutumispäivä
 • kulun määrä / henkilö
 • kulut yhteenlaskettuina
 • laskutuskauden alku- ja loppupäivä
 • laitoksen yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero

Laskuun ei tule liittää kuitteja, mutta palveluntuottajan tulee säilyttää kuitit. Valtiokonttori voi halutessaan pyytää palveluntuottajaa toimittamaan kuitit jälkikäteen Valtiokonttoriin. Valtiokonttori tulee myös auditointikäynnillä tarkastamaan palveluntuottajan laskutuksen oikeellisuuden näiltä osin.

Laskujen liitteet tulee toimittaa joko postitse tai turvaviestillä >

Lisätietoja:

Tuulevi Sajankoski puh. 0295 50 3247
etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Tiliöintikoodeista

Tiliöintikoodi tulee merkitä täsmälleen samassa muodossa kuin se on tässä ohjeessa. Koodiin ei siis saa lisätä muita tietoja ja kaikkien välimerkkien, isojen kirjainten ym. täytyy olla merkittyinä samoin, jotta lasku kohdistuu tietojärjestelmässä oikein. Tiliöintikoodi tulee välittää verkkolaskulla ensisijaisesti osto-laskukentässä: ”tiliöintiviite”.

Valtiolla on käytössä Finvoice 2.0 – verkkolasku-formaatti, jossa tiliöintiviitekenttä on nimeltään AccountDimension Text. Jos kyseistä kenttää ei ole käytössänne olevassa laskutusjärjestelmässä, voi tiliöntikoodin välittää poikkeustapauksissa kentässä ”ostajan viite/viitteenne” (Finvoice 2.0 – formaatissa kentän nimi on BuyerReferenceIdentifier).

Mikäli teillä ei ole mahdollisuutta verkkolaskutukseen, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä Valtiokonttorin talousyksikköön sähköpostitse osoitteeseen: talous@valtiokonttori.fi.

Lisätietoja ja ohjeita verkkolaskutuksesta on Valtiokonttorin kotisivuilla. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen verkkolaskutus@valtiokonttori.fi.

Kohderyhmä: Kotimarkkinoilla toimivat yritykset

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset