Hyppää sisältöön

Tiedote tuetun kotona kuntoutumisen matkakustannusten korvaamisesta vuonna 2018-22

Valtiokonttori korvaa tuetun kotona kuntoutumisen matkakustannukset niiltä osin kuin edestakainen matka asiakkaan luokse ylittää 60 kilometriä. Matkakustannukset 60 kilometriin asti sisältyvät edelleen Valtiokonttorin maksamaan käyntikertakorvaukseen. Päätöksen tarkoituksena on turvata sotainvalideille palvelujen saatavuus heidän asuinpaikastaan riippumatta.

Valtiokonttori korvaa tuetun kotona kuntoutumisen matkat seuraavasti:

  • Valtiokonttori maksaa palveluntuottajalle matkakorvausta, kun edestakainen matka asiakkaan luokse on yli 60 kilometriä (eli yhdensuuntai-nen matka asiakkaan luokse on yli 30 km). Korvausta maksetaan sil-loin 60 km ylittäviltä kilometreiltä.
  • Korvauksen suuruus on 0,7 €/kilometri.
  • Erillistä korvausta ei makseta, jos edestakainen matka asiakkaan luokse ja takaisin on 60 kilometriä tai vähemmän (eli yhdensuuntainen matka asiakkaan luokse on 30 km tai vähemmän).

Esimerkki matkakulujen korvaamisesta: Tuetun kotona kuntoutumisen asiakas asuu 47 kilometrin päässä palveluntuottajasta. Edestakainen matka asiakkaan luokse ja takaisin on 94 km. Valtiokonttorin käyntikertakorvaus on 110 €.

  • Valtiokonttori maksaa matkakorvausta 60 km ylittävältä osata. Kilometrit, joilta Valtiokonttori maksaa matkakorvausta, ovat:
    94 km – 60 km = 34 km
  • Matkakorvauksen suuruus on:
    34 km x 0,7 €/km = 23,8 €
  • Tuetun kotona kuntoutumisen korvaus/käyntikerta on:
    110 € + 23,8 € = 133,8 €

Matkakustannusten laskutus

Palveluntuottavat laskuttavat Valtiokonttoria tuetun kotona kuntoutumisen matkakustannuksista samalla laskulla, kun he laskuttavat Valtiokonttoria tuetun kotona kuntoutumisen käyntikerroista.
Laskusta tulee ilmetä muiden laskutustietojen lisäksi:

  • edestakaisen matkan pituus asiakkaan luokse
  • matkakustannukset niiltä osin, kuin edestakainen matka asiakkaan luokse ylittää 60 kilometriä. Matkakorvauksen suuruus on 0,7 €/km.

Yhteyshenkilöt sotainvalidien osalta:

Asiakaspalvelu 0295 50 3070 tai sove.info@valtiokonttori.fi
Tuulevi Sajankoski puh. 0295 50 3247 tai etunimi.sukunimi@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Henkilöasiakkaat Viranomaiset Yritykset ja yhteisöt

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset