Hoppa innehåll

Vad år det som håller? Framtiden skapas nu! Under evenemanget för intressentgrupper väcktes tankar om en hållbar framtid

Statskontoret ordnade den 2 november 2023 ett evenemang för intressentgrupper med temat hållbar framtid. Under evenemanget lyfte man fram synpunkter på hållbarhet och ansvarsfullhet i Statskontorets olika uppdrag. I evenemanget deltog fler än 200 gäster som representerade Statskontorets intressentgrupper på bred front.

Marja Nykänen ja Timo Laitinen

Ordförande för delegationen vid Statskontoret Marja Nykänen och generaldirektör Timo Laitinen i Pikku-Finlandia 2.11.2023

Eftermiddagen, som tillägnades framåtblickande, inspirerande och innovativt tänkande, öppnades av Marja Nykänen, ordförande för delegationen vid Statskontoret och vice ordförande för Finlands Banks direktion. Nykänen lyfte i sitt anförande fram hållbarheten särskilt med tanke på beredskapen inför olika kriser, och betonade Statskontorets viktiga roll i säkerställandet av Finlands kristålighet.

”Strävan efter hållbarhet och kristålighet syns också starkt i Statskontorets strategi som håller på att uppdateras. Enligt Statskontorets servicelöfte är dess verksamhet hållbar, effektiv och smidig för klienten. De strategiska målen för verksamheten är bland annat att statens finansieringstjänster ska fungera på ett högklassigt sätt under alla förhållanden och att kriståliga ersättningstjänster ska tillhandahållas. Hur dessa mål nu och i framtiden syns i Statskontorets verksamhet – och många andra viktiga och intressanta frågor – får vi höra mer om i eftermiddagens presentationer”, öppnade Marja Nykänen evenemanget.

Ansvarsfull skuldförvaltning, kriståliga ersättningstjänster, ansvarsrapportering, främjande av den gröna omställningen och grön ICT

I enlighet med löftet i öppningsanförandet fortsatte eftermiddagen med anföranden av direktörerna för Statskontorets divisioner där de lyfte fram olika perspektiv och synpunkter på en hållbar och ansvarsfull framtid. I anförandena diskuterades bland annat följande frågor:

  • Hur syns den hållbara utvecklingen och ansvarsfullheten i statens skuldförvaltning?
  • Kommer krisersättningar i framtiden att vara en del av samhällets resiliens?
  • Utgör statens ansvarsrapportering också rapportering om framtiden?
  • Hur möjliggör Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) en grön omställning?
  • Är Green IT sant eller saga?

Betydelsefullt arbete för ett hållbart och ansvarsfullt Finland

I slutet av eftermiddagen sammanfattade Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen, som kommer att gå i pension i slutet av november, sina erfarenheter av att leda en expertorganisation under fem årtionden. Genom sin egen karriärberättelse lyfte Laitinen fram nyckelfaktorer i chefsarbetet och ledarskapet och betydelsen av det arbete vi utfört tillsammans med våra partner.

”Vi – Statskontoret, organisationer inom den offentliga förvaltningen, våra partner – utför tillsammans ett betydelsefullt arbete. Vi bygger ett hållbart och ansvarsfullt Finland”, sammanfattade generaldirektör Timo Laitinen dagens budskap.

Evenemanget kulminerade i en hälsning från Försvarsmakten som framfördes av generalmajor Rami Saari. Som erkänsla för det värdefulla arbetet till förmån för Försvarsmakten och försvaret överlät Saari Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld till Laitinen.

De inspirerande tankarna i evenemangets anföranden kan ses som inspelningar på Statskontorets YouTube-kontom (på finska).

Se inspelningarna från evenemangets anföranden >

◄ Alla nyheter