Hoppa innehåll

Statskontoret och den digitala posttjänsten Kivra samarbetar

I och med samarbetet kan de statliga myndigheternas fakturor också tas emot elektroniskt som digital post i Kivra.

Statskontoret och den digitala posttjänsten Kivra har ingått ett samarbetsavtal om att leverera fakturor elektroniskt som digital post. Kivra blir den nya kanalen för elektronisk mottagning av statens fakturor vid sidan av e-fakturor och andra elektroniska kanaler.

År 2022 skickades över 9,1 miljoner fakturor från statliga ämbetsverk, varav cirka 42 procent förmedlades elektroniskt. Statliga ämbetsverk är till exempel Traficom, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Lantmäteriverket och tiotals andra ämbetsverk. Pappersfakturornas andel av statens fakturering är fortfarande betydande, och Statskontoret vidtar aktivt åtgärder för att minska antalet pappersfakturor genom att bl.a. främja den digitala prioriteringen av myndighetskommunikationen enligt regeringsprogrammet samt möjliggöra moderna elektroniska kanaler för medborgarna att ta emot fakturor.

”Statskontoret betjänar statsförvaltningen, medborgarna, kommunsektorn, sammanslutningar och företag. Det är viktigt för oss att erbjuda elektroniska kanaler som lämpar sig för medborgarnas vardag för att förmedla statens ämbetsverks fakturor. Samarbetet med den digitala posttjänsten Kivra möjliggör en ny kanal för medborgarna att ta emot och betala fakturor”, berättar betalningsrörelsechef Tarja Tapio vid Statskontoret.

Fakturor som skickas som digital post är snabbt, verifierbart och säkert framme utan de kostnader och miljöolägenheter som orsakas av pappersfakturor. Om alla 5,4 miljoner fakturor som levererades i pappersformat 2022 skulle levereras elektroniskt skulle det uppstå 40,8 t Co2e mindre klimatutsläpp per år, vilket motsvarar över tusen vuxna träd.

”Vi är glada över att medborgarna i och med överenskommelsen med Statskontoret i fortsättningen kan ta emot de statliga ämbetsverkens fakturor elektroniskt som digital post till Kivra. Finland är i många avseenden en föregångare inom digitalisering, men i utvecklingen av digital post har vi hamnat på efterkälken i vårt samhälle jämfört med övriga Norden. En fungerande digital post som för samman medborgarnas vardag i stor utsträckning påskyndar digitaliseringen och medför omfattande fördelar för samhället. I och med avtalet med Statskontoret kommer medborgarna i fortsättningen att ha möjlighet att ta ett kliv framåt i att samla fakturor från privata och offentliga sektorn som digital post i samma elektroniska tjänst, bakom en trygg inloggning”, berättar Kivras vd Ilari Abdeen 

Den digitala posttjänsten Kivra tas stegvis i bruk i förmedlingen av statens fakturor under 2024. Statskontoret och Palkeet kommer att informera bokföringsenheterna och ämbetsverken om ibruktagningens tidtabell.

Ytterligare information: verkkolaskutus@valtiokonttori.fi

◄ Alla nyheter