Hoppa innehåll

Den nya tjänsteleverantören för tjänsten Suomi.fi-betalningar har valts

Statskontoret har konkurrensutsatt tjänsteleverantören förnätbetalningstjänsten (Suomi.fi-betalningar). Ett upphandlingsbeslut har fattats gällande konkurrensutsättningen och besvärstiden pågår. Ibruktagandet av den nya tjänsten börjar under våren 2022, då pilotprojekten för tjänsten startar och fortsätter under hösten 2022, då tjänsten tas ibruk centraliserat.

I november 2021 ordnar Statskontoret två informationstillfällen om tjänsten Suomi.fi-betalningar enligt det nya avtalet.

Tilläggsinformation: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

◄ Alla nyheter