Hoppa innehåll

Suomi.fi-betalningar övergår till pilotskedet

Alla nuvarande kundorganisationer skall i VEMA22 projektet övergå till att använda den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar senast 30.11.2022

 

VEMA22 leveransprojektets första skede har godkänts och projektet övergår till sitt andra skede, dvs. pilotskedet och godkännandetestningen.

Projektets VEMA22 första skede, där Paytrail har utvecklat tjänsten så att den motsvarar det nya avtalet, har godkänts av Statskontoret. Även styrgruppen för VEMA22, uppföljningsgruppen för kundupplevelser, uppföljningsgruppen för dataskydd och tjänstens auditörer understödde godkännandet. Paytrail behöver ännu utveckla tjänsten, men inget som hindrar pilottestningen har upptäckts.

Under maj-juni genomförs pilotering och godkännandetest inom VEMA22-projektet. Samtidigt avtalar de nuvarande kundorganisationerna med Statskontoret om ibruktagandet av den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar. Avtalet är ett standardavtal som är likadant för alla kunder, men för statsförvaltningen har vi beaktat statsförvaltningens avvikande juridiska ställning i förhållande till Statskontoret. Målet är att få huvudparten av avtalen gjorda med kundorganisationerna före sommarloven.

Den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar tas i bruk från och med 1.8.2022.

Tilläggsinformation: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

◄ Alla nyheter