Hoppa innehåll

Statskontorets ramavtal om krigsinvalidernas vård med Esperi upphör

Statskontorets ramavtal om krigs- och militärinvalidernas vårdtjänster med Esperi Care Oy upphör.

Ramavtalet med Esperi i sydvästra Finland förblir i kraft. Avtalens upphörande berör således inte de Statskontorets kunder som bor på ett av Esperis enheter som tillhör Regionförvaltningsverkets verksamhetsområde i sydvästra Finland.

– Enligt ramavtalen har vi rätt att säga upp avtalen utan grund, med en uppsägningstid på sex månader. Vi har nu utnyttjat denna rätt. Vi kommer inte att kommentera saken mer, säger biträdande direktör Hanna Koskinen.

Kunderna förväntas inte flytta från sina nuvarande vårdenheter

I de Esperis enheter som berörs av uppsägningen bor det för tillfället tre Statskontorets kunder. Statskontoret förväntar sig inte att kunderna flyttar bort från sina nuvarande vårdenheter.

Uppsägningen av avtalen medför inte att kunderna måste vidta åtgärder. Statskontoret kommer att vara i kontakt med alla berörda kunder per brev, för att anordna deras fortsatta vård, antingen i den nuvarande enheten eller någon annanstans, beroende på vad kunden och de närstående önskar.

Avtalens upphörande berör inte Statskontorets övriga kunder

Statskontoret ersätter även krigsinvalidernas kommunala anstaltsvård och tjänster till kommunala serviceboenden. Avtalens upphörande påverkar inte dessa kunder.

Statskontoret ersätter inte frontveteranernas anstaltsvård, så avtalens upphörande påverkar inte heller dem.

Statskontorets avtal med Esperi gällande krigsinvalidernas och frontveteranernas rehabiliteringstjänster förblir oförändrade.

Tilläggsinformation:

biträdande direktör Hanna Koskinen, tfn. 0295 50 3328

servicechef Tiina Kyttälä, tfn. 0295 50 2737

◄ Alla nyheter