Hoppa innehåll

Statskontoret blev Finlands Peppol-myndighet 2022

Statskontoret ska främja digitaliseringen av ekonomiförvaltningen i hela det finländska samhället. Vi har redan i flera år arbetat för att användningen av nätfakturor, eKvitto och upphandlingsmeddelanden ska bli vanligare. Statskontoret är officiell medlem i föreningen OpenPeppol. I och med medlemskapet grundades Peppol-myndighetsfunktionen vid Statskontoret hösten 2022. Via det internationella Peppol-nätverket kan elektroniska affärsdokument skickas standardiserat och branschoberoende.

Vad är Peppol?

Peppol är ett nätverk som är öppet för alla och via vilket olika aktörer kan förmedla elektroniska affärsdokument till varandra på ett standardiserat, branschoberoende sätt. Elektroniska affärsdokument är till exempel kataloger, beställningar och beställningsbekräftelser. Man ansluter sig till Peppol-nätverket via Peppol-tjänsteleverantörerna.

Peppol-nätverket hjälper alla företag att bli delaktiga av de förmåner som användningen av elektroniska affärsdokument erbjuder. Informationsutbytet inom Peppol grundar sig på en nätverksbaserad modell där organisationen med en förbindelse kontaktar alla organisationer som anslutit sig till Peppol-nätet. Modellen gör det möjligt att kostnadseffektivt ta i bruk elektroniska handlingar inom hela företagsfältet och den offentliga sektorn. En digitalisering av affärshandlingar är en nödvändig förutsättning för finländska företag för att de även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till nordiska och europeiska aktörer.

Statsförvaltningen tar i bruk Peppol-upphandlingsmeddelanden nästa år

Under 2024 tar Statsförvaltningen Peppol-upphandlingsmeddelanden i bruk. Även majoriteten av Finlands viktigaste handelspartners främjar användningen av Peppol-meddelanden inom sitt område. Vi informerar de statliga upphandlingsenheterna om ändringen tillsammans med Statskontorets upphandlingsteam och Palkeet. Dessutom kommer informationstillfällen webbinarier och utbildning om detta att ordnas för statsförvaltningens organisationer.

Som Peppol-myndighet ansvarar Statskontoret

  • för användningen och koordineringen av sammanslutningen i Finland
  • för rekryteringen av och stödet till tjänsteleverantörer som är verksamma i Finland
  • för övervakningen av att Peppol-tjänsteleverantörerna följer OpenPeppol-gemenskapens regler
  • för stöd och uppmuntran till organisationer i användningen av elektroniska Peppol-affärshandlingar och Peppol-nätverket
  • för uppföljningen av den nationella lagstiftningen
  • för koordineringen av utbildning och för att öka kompetensen
  • för Finlands möjlighet delta i och påverka utvecklingen av det internationella Peppol-nätverket och meddelandetrafiken. Utvecklingsarbetet utförs öppet och i nära samarbete med intressentgrupperna.

Vad betyder namnet Peppol?

Till en början var Peppol (Pan-European Public Procurement On-Line) namnet på ett EU-finansierat projekt under 2008–2012. När projektet var slut grundade deltagarna föreningen OpenPeppol för att förvalta resultaten av projektet.

Läs mer om Peppol (på finska)

Läs mer om elektroniskt informationsutbyte vid upphandlingar (På finska) 

Ytterligare information om Peppol:
Hannu Kivinen, ledande sakkunnig, hannu.kivinen@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta

Inga nyheter

◄ Alla nyheter