Hyppää sisältöön

Valtiokonttori on Suomen Peppol-viranomainen

Valtiokonttori on virallinen OpenPeppol-yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden myötä
Valtiokonttoriin perustettiin syksyllä 2022 Peppol-viranomaistoiminto.

Valtio vaatii toimittajiltaan Peppol liiketoiminta-asiakirjoja
1.4.2024 alkaen
 • Peppol-verkosto on tarkoitettu sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen välittämiseen

  Peppol on kaikille avoin verkosto, jonka kautta eri toimijat voivat välittää sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen standardisoidulla, toimialariippumattomalla tavalla. Sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja ovat esimerkiksi katalogit, tilaukset ja tilausvahvistukset. Peppol-verkostoon liitytään Peppol-palveluntarjoajien välityksellä.​ Valtaosa Suomen merkittävimmistä kauppakumppanimaista edistää Peppolin käyttöä alueellaan.

  OpenPeppol AISBL on Belgiaan rekisteröity ja Belgian lain mukainen voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys, johon kuuluu sekä julkisen että yksityisen sektorin jäseniä.​ OpenPeppol-yhdistys vastaa Peppol-verkoston määrittelyjen, toimintamallin ja palveluiden kehittämisestä, ylläpidosta sekä toteutuksesta.​

  Valtio vaatii toimittajiltaan Peppolin laajennetun tilausprosessin (Advanced Ordering) mukaisia liiketoiminta-asiakirjoja 1.4.2024 alkaen. Lue lisää laajennetusta tilausprosessista.

  Peppolin osapuolia ovat:

  • Kansalliset Peppol-viranomaiset
  • Peppol-palveluntarjoajat eli verkoston palveluntarjoajat ja
  • Loppukäyttäjät, kuten yritykset ja julkiset organisaatiot

  Peppol-viranomaisen tehtävät

  Suomen Peppol-viranomainen on Valtiokonttori, joka

  • vastaa Peppolin käytöstä ja yhteisön koordinoinnista Suomessa
  • rekrytoi ja tukee vaikutusalueellaan toimivia palveluntarjoajia
  • valvoo, että Peppol-palveluntarjoajat toimivat OpenPeppol-yhteisön sääntöjen mukaisesti.
  • tukee ja kannustaa organisaatioita sähköisten Peppol-liiketoiminta-asiakirjojen ja Peppol-verkon käyttöön
  • seuraa kansallisen lainsäädännön kehittymistä
  • koordinoi koulutuksia ja lisää osaamista
  • tarjoaa Suomelle mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kansainvälisen Peppol-verkoston sekä sanomaliikenteen kehitykseen. Kehitystyötä tehdään avoimesti ja tiiviisti sidosryhmien kanssa.

  Peppol palveluntarjoajan tehtävät

  • Palveluntarjoajia on kahta eri tyyppiä, joista toiset hoitavat sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen välitystä ja toiset vastaavat osoitteiston ylläpidosta.
  • Peppol-palveluntarjoajien kautta liitytään Peppol verkostoon. Ne välittävät loppukäyttäjien sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja, huolehtivat loppukäyttäjän Peppol-osoitteen viemisestä osoitteistoon ja vastaavat loppukäyttäjille tarjottavasta tuesta.

  Loppukäyttäjä

  • Loppukäyttäjällä tarkoitetaan organisaatiota, joka lähettää ja vastaanottaa sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja, kuten tilauksia tai laskuja.
  • Loppukäyttäjien sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen välittämiseen käytetään Peppol palveluntarjoajia.

  Peppol-verkoston ominaisuudet

  Peppol verkostossa on määritelty:

  • Hallintomalli
  • Osapuolia sitovat sopimukset
  • Toimintatavat
  • Peppol verkon tukemat liiketoiminnan prosessit ja asiakirjat
  • Verkon tekninen toteutus
  • Osoiterekisteri

  Alla oleva kuva havainnollistaa Peppol-infrastruktuurin perusrakennetta ja sen keskeisiä toimijoita:

  Access Point: palveluntarjoajan rooli, joka kytkee loppukäyttäjät infrastruktuuriin, jotta ne voivat välittää dokumentteja keskenään.
  SML (Service Metadata Locator): infrastruktuurin keskitetty osoitehakemisto, josta löytyy tieto, onko kysytty osoite rekisteröity Peppol-verkostoon ja mistä hajautetusta SMP:stä löytyy kyseisen loppukäyttäjän tarkemmat tiedot.
  SMP (Service Metadata Provider) on uudelta nimeltään ACL (Address and Capability lookup): hajautettu hakemisto, josta löytyvät loppukäyttäjän kyvykkyydet, eli mitä sanomia loppukäyttäjä pystyy käsittelemään, sekä fyysisen tietoliikenneyhteyden tiedot

  Haluatko osallistua yhteistyöhön?

  Jos haluat osallistua Peppol-yhteisön työryhmiin ja/tai kansallisen Peppol-viranomaisen organisoiman seurantaryhmän työhön, ota yhteyttä: peppol@valtiokonttori.fi

  Valtiokonttori on mukana Yrityksen digitalous -hankkeessa, joka järjestää muun muassa webinaareja ja koulutuksia Peppolista. Osallistu ja pysyt ajan tasalla. Yrityksen digitalous -hankkeen tapahtumat

  LUE AJANKOHTAISIA UUTISIA PEPPOLISTA (englanniksi)

 • Peppol-verkosto auttaa kaikkia yrityksiä pääsemään osalliseksi sähköisten liiketoiminta-asiakirjojen käytön etuihin

  Yritykset ovat vuosikymmeniä käyttäneet erilaisia sähköisiä asiakirjoja toimiala- ja yrityskohtaisissa ratkaisuissa. Esimerkiksi päivittäistavarakaupan keskusliikkeet, teollisuuden yritykset ja maahantuojat ovat hyödyntäneet hankintasanomia tavarantoimittajiensa kanssa. Näiden sähköisten asiakirjojen vaihto on kuitenkin perustunut kahdenvälisiin yhteyksiin, joiden rakentaminen on työlästä, eikä kustannustehokasta kaikille organisaatioille.

  Peppolissa tiedonvaihto perustuu verkostomaiseen malliin, jossa yhdellä yhteydellä organisaatio on yhteydessä kaikkiin Peppol-verkkoon liittyneisiin organisaatioihin. Tämä malli mahdollistaa sähköisten asiakirjojen kustannustehokkaan käyttöönoton koko yrityskentällä ja julkisella sektorilla. Liiketoiminnan asiakirjojen digitalisaatio on välttämätön edellytys suomalaisille yrityksille toimia kilpailukykyisesti pohjoismaisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

  Sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja käyttämällä saavutat lukuisia hyötyjä

   • Vältä ylimääräisiä kuluja
    Käyttämällä liiketoiminnan sähköisiä asiakirjoja tiedonvaihto siirtyy tietojärjestelmien väliseksi tiedonvaihdoksi. Kun käytät Peppol-liiketoiminta-asiakirjoja, saat Peppol palveluntarjoajasi kautta yhteyden kaikkiin Peppol verkoston jäseniin, yhdellä yhteydellä. Peppol verkostossa asiakirjojen vaihto ja prosessien läpivienti on määritelty ennalta, joten sinun ei tarvitse erikseen sopia yhteistyökumppaniesi kanssa toimintatavoista.
   • Vältä inhimillisiä virheitä
    Peppol verkossa välitettävät dokumentit tarkistetaan virheiden varalta ennen dokumentin lähettämistä. Varmistut siitä, että lähettämissäsi ja vastaanottamissasi dokumenteissa ei ole huolimattomuusvirheitä esimerkiksi laskujen ja tilausten loppusummissa, mikä helpottaa dokumenttien automaattista käsittelyä.
   • Yhteensopivat prosessit
    Peppol-verkostossa huomioidaan yksittäisten asiakirjojen sijaan prosessit, kuten tilaaminen tai laskutus. Peppol-dokumentteja käyttämällä varmistut siitä, että käyttämäsi dokumentit ovat keskenään yhteensopivia hankinnasta maksuun prosessin joka vaiheessa. Parhaassa tapauksessa vältyt jo olemassa olevan tiedon uudelleensyöttämiseltä.
   • Turvallisuus
    Peppol palveluntarjoajien välillä tiedonsiirto on salattu käyttäen tietoturvallista protokollaa (AS4). Palveluntarjoajat sertifioidaan ja tunnistetaan käyttäen PKI sertifikaatteja. Lisäksi palveluntarjoajille on asetettu yhtenäiset palvelutasovaatimukset, joiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa verkoston käytettävyys ja liikekumppaneiden tavoittaminen ilman viiveitä. Peppol-viranomainen valvoo alueensa palveluntarjoajia. Suomen Peppol-viranomaisena toimii Valtiokonttori.
   • Kansainvälisyys
    Peppol-verkostossa on palveluntarjoajia ja käyttäjiä yli neljässäkymmenessä maassa ja verkoston käyttö laajenee koko ajan. Tällä hetkellä verkon kattavuus on paras EU:n alueella, mutta uusia maita on liittynyt verkostoon mm. Aasian ja Amerikan mantereilta. Valtaosa Suomen merkittävimmistä kauppakumppanimaista edistää Peppolin käyttöä kansallisella alueellaan.
   • Palveluntarjoajan vaihto on helppoa
    Loppukäyttäjänä voit halutessasi vaihtaa Peppol palveluntarjoajasi toiseen ja Peppol osoitteesi pysyy silti samana. Nämä muutokset verkossa hoitavat palveluntarjoajat.
 • Kokemuksia Peppol-verkoston hyödyistä

  Yrityksen digitalous -hanke tekee Proof of Concept -kokeiluja yritysten ja palveluntarjoajien kanssa Peppolin hyödyistä. Tuloksista kerrotaan hankkeen työn edetessä.

  Rakennusteollisuus testasi Peppol-hankintasanomia keväällä 2023. Tutustu PoCin tuloksiin täältä.

 • Tietoa yhteyden muodostamisesta Peppoliin

  Tarkemmat käytännön toimintaohjeet verkostoon liittymisestä saat Peppol palveluntarjoajaltasi. Tutustu listaan kaikista Peppol-palveluntarjoajista.
  Peppol-viranomainen ohjaa ja valvoo Suomessa toimivia palveluntarjoajia.

 • Peppol-osoite

  Suomalaisten organisaatioiden tulisi käyttää Peppol-verkoston varsinaisena osoitteena niin sanottua OVT-tunnusta, jonka muoto on 0216:003712345678ABCDE, jossa:

  • 0216 on niin kutsuttu koodistotunnus (Scheme-ID), joka kertoo järjestelmälle minkä koodin mukainen varsinainen osoite on. Käyttäjän ei tarvitse yleensä tätä itse ilmoittaa. Suomalaisilla organisaatioilla koodistotunnus on 0216. Peppolissa eri maiden käyttämät koodistotunnukset löydät täältä.
  • 0037 on kiinteä ja muuttumaton arvo
  • 12345678 on organisaation Y-tunnus ilman tarkistusmerkkiä edeltävää tavuviivaa
  • ABCDE on vapaaehtoinen käyttäjän vapaasti valitsema viiden merkin tarkenne, joka saa sisältää isoja kirjaimia (A-Z) tai numeroita (0-9).

  Esimerkkejä

  Esimerkki-Erkki Oy:
  Y-tunnus: 1234567-8
  OVT tunnus: 003712345678
  Peppol-osoite 0216:003712345678

  Esimerkki-Enni Oy:
  Y-tunnus: 8765432-1
  OVT tunnus: 003787654321ENNI1
  Peppol-osoite 0216:003787654321ENNI1

  Peppol-palveluntarjoajasi huolehtii Peppol-osoitteesi ilmoittamisesta osoitereksiteriin.

 • Suomen maakohtaiset vaatimukset

  • Suomessa toimivien yritysten tulisi käyttää Peppol-osoitteessaan (Participant ID) Peppolin käyttämän ICD koodilistan 0216 mukaista OVT-koodia. 
  • Suomessa toimivien Peppol-palveluntarjoajien tulee tarkistaa, että heidän asiakkaidensa Peppol-osoitteissa oleva y-tunnus vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereissä olevaa y-tunnusta. 
  • Palveluntarjoajien on tarkastettava asiakkaidensa Peppol-osoitteiden ajantasaisuus vuosittain. 
  • On suositeltavaa, että palveluntarjoajien Peppol-prosessit ovat ISO27001-yhteensopivia, tai heidän prosessinsa ovat yhteensopivia jonkin muun vastaavan, Traficomin hyväksymän sertifikaatin kanssa. 
  • Palveluntarjoajien on raportoitava vuosittain transaktiomäärät dokumenteittain Suomen Peppol-viranomaiselle. Tämä raportointi korvataan yhteisellä Peppolin laajuisella raportointisäännöksellä, kun se valmistuu. 
  • Palveluntarjoajien on perustettava Suomen julkisen sektorin organisaatioiden osoitteet Suomen Peppol-viranomaisen ylläpitämään ACL rekisteriin. 
  • Palveluntarjoajien on toimeenpantava kolmen työpäivän kuluessa asiakkaidensa pyytämät muutokset ACL-rekisterin tai Peppol-yhteyspisteen (Access Point) vaihtamisen osalta. 

  Kaikkien maiden maakohtaiset vaatimukset löytyvät Peppolin sivuilta.