Hoppa innehåll

Statens förvaltning av säkerheter tog klivet in i modern tid genom samverkan, kraftinsatser och utan onödigt ältande

Nu finns det en realtidsbild av statens växande bestånd av borgen för social bostadsfinansiering. Elina Vanhanen har nyligen gått från finansieringsexpert till servicechef och lovar att förnyelsen kommer att synas för klienterna i form av bättre och mer flexibel kundservice.

Statskontorets nya verktyg för förvaltning av säkerheter, Vakka bland användarna, har använts sedan slutet av 2020. Systemreformen slutfördes inom planerad tidtabell och budget. Elina deltog i reformprojektet och beskriver förändringen i det dagliga arbetet för Statskontorets anställda som så stor att fördelarna kommer att synas även för klienterna.

– Hela vår process har förändrats. I och med Vakka har vi nu en ännu bättre helhetsbild av läget för säkerheter och förändringarna i det. Nu kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om helheten, berättar Elina.

Som ett exempel nämner Elina realtidsgränssnitten i Vakka, till exempel uppgifter om säkerheter som kommer direkt från Lantmäteriverket och som kan användas för att beräkna objektens säkerhetsvärden med färska uppgifter.

– Att ha aktuella uppgifter gör vårt dagliga arbete effektivare rent konkret. Var man än man vill ha information hos oss går det garanterat snabbare nu, fortsätter Elina.

Perspektiv på makronivå: lånen minskar, säkerheterna ökar

De senaste åren har det skett en utveckling av tre slag i beståndet med lån och säkerheter som Statskontoret förvaltar: beståndet med direkta aravalån krymper och beståndet med räntestödslån växer snabbt, vilket ökar beståndet som helhet. Samfundens bestånd av arava- och räntestödslån uppgick våren 2021 till ca 17 miljarder euro, varav räntestödslånens andel utgjorde över 14 miljarder euro.

Statistiken beskriver hur lånestocken som Statskontoret förvaltar har utvecklas.

En stor del av statens borgen är fyllnadsborgen. Det är något som banken förutsätter av hyreshussamfundet utöver säkerheten för objektet som ska byggas, dvs. fastighetssäkerheten. Statens ansvar när det gäller social bostadsfinansiering är genom det ökade borgensbeståndet numera alltså till stor del indirekt. Därför är det exakta värdet på enskilda fastigheter viktig information för staten för att man ska kunna hantera borgensrisken.

Just detta har Vakka förbättrat: insyn i allt från enskilda säkerheter till hela den sociala bostadsfinansieringen på 17 miljarder euro. Det alltjämt växande borgensbeståndet syns inte i statens balansräkning, vilket ökar vikten av uppdaterad rapportering.

”Statskontoret är inte en plats man kommer till för att bara göra en sak”

Förvaltningen av säkerheter är en central del av utlåningen, och Vakka är ett viktigt system för Statskontorets experter som arbetar med utlåning. Uppdateringen av förvaltningen av säkerheter till 2020-talet är ändå bara upptakten till ett bredare reformprogram: härnäst kommer man att förnya förvaltningen av direkta lån, klientportalen och förvaltningen av räntestöds- och garantilån.

Elina, som framgångsrikt genomfört Vakka-projektet, har sedan dess fått nya uppgifter inom Statskontoret. För närvarande leder Elina ett team på 14 personer, som behandlar ansökningar om kostnadsstöd och ersättning för stängning från företag som lidit på grund av coronapandemin.

Elina Vanhanen har jobbat på Statskontoret sedan 2014.

Trots sitt något ålderdomliga namn är Statskontoret en arbetsgemenskap för reformpositiva människor, något som Elina är ett bra exempel på. Elina är ekonomie magister och har studerat företagsjuridik. Hon har tidigare arbetat på bank och började på Statskontoret med aravalån 2014. Hennes arbetsuppgifter har förändrats eller fördjupats flera gånger om under de sju åren sedan dess.

Mycket gick som det skulle i Vakka-projektet, men Elina nämner helhjärtat engagemang som en av de saker som bidrog till det lyckade slutresultatet. Engagemang har även krävts i det hektiska arbetet med kostnadsstöd, där man i den just nu pågående tredje omgången behandlat ansökningar från över 12 000 företag.

– På Statskontoret får man arbeta med intressanta saker om man är aktiv och villig att ta vara på möjligheterna. Detta är ett stort ställe där det hela tiden händer saker.

Läs mer:

Presentationsmaterial på Valtio Expo:  Statskontorets förvaltning av säkerheter i realtid
Profit Softwares blogginlägg: Statskontorets förvaltning av säkerheter i realtid

Bild:
Ilkka Vuorinen
◄ Alla nyheter