Hyppää sisältöön

Valtion vakuuksienhallinta tuotiin nykyaikaan vuorovaikutuksella, venymisillä ja ilman turhaa vatvomista

Valtion kasvavasta sosiaalisen asuntorahoittamisen takauskannasta on nyt reaaliaikainen tilannekuva. Rahoitusasiantuntijan tehtävästä juuri palvelupäälliköksi siirtynyt Elina Vanhanen lupaa uudistuksen näkyvän asiakkaille parempana ja joustavampana asiakaspalveluna.

Valtiokonttorin uusi työkalu vakuuksienhallintaan, käyttäjien kesken Vakka, on ollut käytössä loppuvuodesta 2020 lähtien. Järjestelmäuudistus saatiin maaliin tavoitellussa aikataulussa ja budjetissa. Uudistusprojektissa mukana ollut Elina kuvaa muutosta valtiokonttorilaisten päivittäiseen työhön sen verran suureksi, että hyödyt tulevat näkymään asiakkaillekin.

– Koko prosessimme on muuttunut. Vakan myötä meillä on aiempaa parempi kokonaiskuva vakuustilanteesta ja sen muutoksista. Nyt kokonaisuuden hahmottaa yhdellä silmäyksellä, Elina kertoo.

Yhtenä esimerkkinä Elina mainitsee Vakan reaaliaikaiset rajapinnat, esimerkiksi suoraan Maanmittauslaitokselta saadut vakuustiedot, jonka myötä kohteiden vakuusarvot voidaan laskea aina tuoreilla tiedoilla.

-Ajantasaiset tiedot tehostavat meidän arkista työtämme ihan konkreettisesti. Mihin suuntaan tahansa tietoja kaivataan meiltä, ne takuulla liikkuvat nyt nopeammin, Elina jatkaa.

Makrotason näkymä: lainat pienenevät, takuut kasvavat

Valtiokonttorin hallinnoimien lainojen ja takuiden kannassa on viime vuosina tapahtunut kolmenlaista kehitystä: suorien aravalainojen kanta kutistuu, korkotukilainojen kanta kasvaa nopeasti, ja tämä kasvattaa kantaa kokonaisuutena. Yhteisöjen arava- ja korkotukilainojen kanta oli keväällä 2021 noin 17 miljardia euroa, joista korkotukilainojen osuus on yli 14 miljardia euroa.

Tilasto kuvaa Valtiokonttorin hallinnoiman kokonaislainakannan kehitystä.

Suuri osa valtion takauksista on täytetakauksia, jollaista pankki edellyttää vuokrataloyhteisöltä rakennettavan kohteen eli kiinteistövakuuden lisäksi. Valtion sosiaaliseen asuntorahoitukseen liittyvät vastuut ovat takauskannan kasvun kautta nykyään siis suurelta osin välillisiä. Siksi myös yksittäisten kiinteistöjen tarkka arvo on valtiolle tärkeä tieto takausriskin hallitsemiseksi.

Juuri tätä Vakan käyttöönotto on parantanut: näkyvyyttä yksittäisistä vastuista sosiaalisen asuntorahoituksen koko 17 miljardin euron kokonaisuuteen. Yhä kasvava takauskanta ei näy valtion taseessa, mikä korostaa ajantasaisen raportoinnin merkitystä.

”Valtiokonttori ei ole talo, jonne tullaan tekemään vain yhtä asiaa”

Vakuuksienhallinta on keskeinen osa antolainausta, ja Vakka tärkeä järjestelmä Valtiokonttorin antolainauksen parissa työskenteleville asiantuntijoille. Vakuuksienhallinnan päivittäminen 2020-luvulle on silti vasta alkusoittoa laajemmalle uudistusohjelmalle: seuraavaksi uudistuvat suorien lainojen hallinnointi, asiakasportaali sekä korkotuki- ja takauslainojen hallinnointi.

Vakka-projektin onnistuneesti läpivienyt Elinakin on sittemmin jo siirtynyt Valtiokonttorin sisällä uusiin tehtäviin. Tällä hetkellä Elina vetää 14 hengen tiimiä, jossa käsitellään koronapandemian vuoksi kärsineiden yritysten kustannustuki- ja sulkemiskorvaushakemuksia.

Elina Vanhanen on työskennellyt Valtiokonttorissa vuodesta 2014.

Vanhahtavasta nimestään huolimatta Valtiokonttori on uudistushenkisten ihmisten työyhteisö, ja Elina on tästä hyvä esimerkki. Elina, joka on yritysjuridiikkaa opiskellut KTM ja ollut aiemmin vuosia töissä pankissa, aloitti Valtiokonttorissa aravalainojen parissa vuonna 2014. Tehtävät ovat muuttuneet tai niihin on tullut lisää syvyyttä jo monesti aiemminkin seitsemän vuoden aikana.

Vakka-projektissa meni monta asiaa nappiin, mutta Elina mainitsee ”täysillä heittäytymisen” yhtenä asiana, jolla oli merkitystä onnistuneen lopputuloksen kannalta. Heittäytymistä on vaatinut myös hektinen työ kustannustuen parissa, jossa parhaillaan käynnissä olevalla kolmannella kierroksella on käsitelty jo 12 000 yrityksen hakemukset.

– Valtiokonttorissa pääsee tekemään kiinnostavia töitä, jos on aktiivinen ja halukas tarttumaan mahdollisuuksiin. Tämä on iso talo, jossa koko ajan tapahtuu.

Lue lisää:

Esitysmateriaali Valtio Expossa: Valtiokonttorin vakuushallinta reaaliaikaan
Profit Softwaren blogikirjoitus: Valtiokonttorin vakuushallinta reaaliaikaan

Valokuva:
Ilkka Vuorinen

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset