Hoppa innehåll

Situationsåterblick för kostnadsstödet

Ansökningstiden för företagens temporära kostnadsstöd slutade för tre veckor sedan. De sista, främst med post skickade ansökningarna hanteras ännu på Statskontoret.

Det kom sammanlagt 12 875 ansökningar. Av ansökningarna lämnades cirka 97 % via e-tjänsten. Behandlingstiden för ansökningarna som gjordes via etjänsten var i genomsnitt 1-4 dagar och när ansökningstiden upphörde i slutet på augusti hade över 90 % av ansökningarna behandlats.

Kostnadsstödets ansökningsprocess var snabb och tydlig

Statskontoret fick till uppgift att genomföra kostnadsstödets ansöknings- och betalningsprocess. Beviljande av kostnadsstödet grundade sig på givna kriterier i lagen och förordningen för kostnadsstödet.

Genom Statskontorets och samarbetsparternas gemensamma ansats öppnades e-tjänsten och kunderna kunde börja ansöka om kostnadsstöd en vecka efter att lagen trädde i kraft. Statskontorets mål var att göra ansökan av stödet så lätt som möjligt för företagen och föreningarna i den svåra situationen. Detta säkerställdes bland annat genom att testa tillsammans med kunderna. Via responsen från kunder och företagsrådgivare var tydligheten och lättanvändbarheten lyckad.

Sammanpassningen av coronastöd

Det hör till Statskontoret att sammanpassa övriga till coronasituationen hörande stöd med företagens temporära kostnadsstöd. Det här betyder att övriga stöd reduceras helt eller delvis från kostnadsstödet enligt vad som anges
i lagen.

Statskontoret kan påbörja sammanpassningen i det skedet som alla till företaget beviljade stöd står klart. För vissa stödformer är ansökningstiden ännu öppen och hanteringen av ansökningarna pågår. Ifall företaget beviljats andra till coronapandemin relaterade stöd efter kostnadsstödsbeslutet, kan företaget vara i kontakt med Statskontoret för sammanpassningen av de olika stödformerna.

Ytterligare information om stödens sammanpassning finns på Statskontorets webbsida.

Aktuell statistik

Kostnadsstöd har nu utbetalats för ungefär 122 miljoner euro.

Närmare 13 000 företag ansökte om stöd och 12 730 företag har hittills fått ett beslut.

Uppdaterbar rapport om kostnadsstödet finns på Statskontorets webbsida.

Information media

Jyri Tapper, divisionschef, tel. +358 295 502 950
Tuomo Yliluoma, servicechef, tel. +358 295 503 349

Kostnadsstödets kundtjänst

Kostnadsstödets kundtjänst betjänar på nummer 0295 59 305 vardagar 9-15.

Annat som anknyter till detta

◄ Alla nyheter