Hoppa innehåll

10 800 företag ansökte om bränslestöd – stöd har betalats för 27 miljoner euro

Under november kunde man ansöka om bränslestöd vid Statskontoret. Bränslestödet kompenserade för plötsligt förhöjda priser på flytande bränslen i februari 2022 till följd av Rysslands attack mot Ukraina. Stödet bestod av två delar: ett bränslestöd till transportföretag och ett brännoljestöd till arbetsmaskinföretag.

För transportföretag ersattes 5 procent av kostnaderna för det bränsle som köpts eller den el som använts för transportverksamhet under stödperioden 1.2–30.4.2022. Stödet för arbetsmaskiner utgjorde 5 procent av kostnaderna för brännolja som köpts för transportverksamhet under stödperioden 1.2–30.4.2022. Stödets maximibelopp per koncern var 400 000 euro.

Procentsatsen för godkännande av stöd är 91 procent

Under ansökningstiden ansökte sammanlagt 10 800 företag om stöd. Hittills har 86,5 procent av de inkomna ansökningarna behandlats och 91 procent av dem har fått ett positivt beslut.

Hittills har sammanlagt 27 miljoner euro betalats ut i stöd. Mest stöd har beviljats för landtransport och transport i rörsystem samt för specialiserad byggverksamhet. Av regionerna har mest stöd betalats till Nyland.

Den senaste statistiken hittar du på statistiksidan för bränslestöd > som uppdateras varje vardag.

Statskontoret får beröm för verkställandet av stödet

Statskontoret har fått mycket positiv feedback från de sökande om den snabba och smidiga ansökningsprocessen. Även responsen från intressentgrupperna har varit berömlig.

Statskontorets erfarenhet av att bevilja och dela ut kostnadsstöd till företag kunde i vid utsträckning utnyttjas också för bränslestödet, och vid verkställandet av bränslestödet satsade man i synnerhet på kundorientering och digitalisering.

Till följd av detta förblev handläggningstiden för ansökningarna kort och de sökande fick ett beslut om sin ansökan i genomsnitt 33 timmar efter att den lämnats in. Även inom kundservicen var resultatet igen lyckat: medeltalet för den kundrespons man tagit emot är 9,3 och i responsen framkommer att kunderna varit nöjda med Statskontorets snabba och smidiga verksamhet.

◄ Alla nyheter