Hyppää sisältöön

Yleisen arvonlisäverokannan korotuksen vaikutuksista valtion taloushallinnon prosesseihin

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossa 30.5.2024 antaa eduskunnalle esityksen laeiksi arvonlisäverolain 84 ja 85 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotettiin muutettavaksi arvonlisäverolaissa ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetussa laissa säädettyjä arvonlisä- ja vakuutusmaksuverokantoja. Yleinen arvonlisäverokanta ehdotettiin korotettavaksi 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Vakuutusmaksuveron verokantaa ehdotettiin vastaavasti korotettavaksi 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2024.

Yleisen arvonlisäverokannan korotuksen vaikutuksista

Yleisenä arvonlisäverokantana sovelletaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista arvonlisäverokantaa. Verohallinto neuvoo arvonlisäveroprosentin määräytymisessä.

Valtiokonttori huolehtii vastuullaan olevien prosessialueiden määräysten ja ohjeiden ajantasaisuudesta. Valtion yhteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin ja palveluihin kohdistuvista vaikutuksista vastaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet. Palkeet tiedottaa korotuksen vaikutuksista viikolla 23.

Virastojen on varmistettava vastuullaan olevien substanssijärjestelmien ajantasaisuus ja omien asiakkaidensa ohjeistus sekä virastojen päivitysvastuulla olevien palvelujen ja tuotteiden hinnastojen ajantasaisuus arvonlisäveroprosentin osalta.

Lisätiedot:

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioista saa Valtiokonttorin T3-toimialalta, puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteesta hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Muuta aiheeseen liittyvää

Ei uutisia

◄ Kaikki uutiset