Hoppa innehåll

Delegationen vid Statskontoret fick ny ordförande

Statskontoret har en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska planering. Delegationen består av generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en är en person som Statskontorets personal har utsett inom sig. Finansministeriet tillsätter de övriga medlemmarna i delegationen på förslag av Statskontoret för en viss tid, dock högst fyra år.

Finansministeriet tillsatte den 28 januari 2019 delegationen för strategisk planering vid Statskontoret, med mandatperioden 1.1.2019–31.12.2021. I januari 2019 valdes inrikesministeriets kanslichef Ilkka Salmi till ordförande för delegationen. I oktober 2019 blev Salmi utsedd till direktör för EU-kommissionens katastrofberedskap och förebyggande vid generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (DC ECHO).

Marja Nykänen från Finlands Bank ny ordförande

Direktör Marja Nykänen,

Direktör Marja Nykänen, Finlands Bank.

Efter att Ilkka Salmi övergått till sitt arbete i Bryssel, utsåg finansministeriet direktör Marja Nykänen från Finlands Bank till ny medlem av delegationen i Salmis ställe. Inom sig valde delegationen Marja Nykänen till delegationens nya ordförande.

De övriga medlemmarna i delegationen är

  • generaldirektör Marjo Bruun, Statistikcentralen
  • brigadgeneral Mikko Heiskanen, Försvarsmakten
  • generaldirektör Kirsi Karlamaa, Transport- och kommunikationsverket Traficom
  • professor Harri Laihonen, Östra Finlands universitet
  • personal- och förvaltningsdirektör Heidi Nummela, arbets- och näringsministeriet
  • generaldirektör Timo Laitinen, Statskontoret
  • kommunikationsexpert Hannele Inkinen, Statskontoret, personalrepresentant
  • delegationens sekreterare projektchef Anna Sirenius, Statskontoret
◄ Alla nyheter