Hoppa innehåll

Timo Laitinen fortsätter som generaldirektör för Statskontoret

Timo LaitinenStatsrådet har utnämnt juris kandidat Timo Laitinen till generaldirektör för statskontoret. Laitinen har innehaft samma befattning sedan 2008.

”Statskontoret har även i vanliga fall en central och viktig roll bland annat i att sörja för statens likviditet, för statliga betalningstransaktioner och för statens ersättningsärenden. Under de exceptionella omständigheter som råder har vår roll bara blivit större. Jag är stolt och ödmjuk över att ha blivit vald att leda Statskontoret ytterligare en femårsperiod och jag är väldigt hängiven uppgiften. Vi på Statskontoret känner ett stort ansvar för vårt arbete och vi gör allt vi kan för samhället”, säger Laitinen i finansministeriets pressmeddelande.

Läs hela meddelande >

◄ Alla nyheter