Hyppää sisältöön

Valtiokonttorin neuvottelukunnan puheenjohtaja vaihtui

Valtiokonttorissa on viraston strategista suunnittelua tukeva neuvottelukunta. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtaja ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joista yksi on Valtiokonttorin henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Valtiovarainministeriö nimeää Valtiokonttorin esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi.

Valtiovarainministeriö asetti 28.1.2019 Valtiokonttorin strategista suunnittelua tukevan neuvottelukunnan, jonka toimikausi on 1.1.2019-31.12.2021. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin tammikuussa 2019 sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi. Lokakuussa 2019 Salmi tuli nimitetyksi EU:n komission katastrofivalmiuden ja ehkäisyn johtajaksi Euroopan pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosastolle (DG ECHO).

Suomen Pankin Marja Nykänen puheenjohtajaksi

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen

Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen Suomen Pankki, kuva Suomen Pankki

Ilkka Salmen siirryttyä työhön Brysseliin, valtiovarainministeriö on nimittänyt hänen tilalleen neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi johtaja Marja Nykäsen Suomen Pankista. Neuvottelukunta valitsi keskuudestaan neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi Marja Nykäsen.

Neuvottelukunnan muut jäsenet ovat

  • pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus
  • prikaatikenraali Mikko Heiskanen, Puolustusvoimat
  • pääjohtaja Kirsi Karlamaa, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
  • professori Harri Laihonen, Itä-Suomen Yliopisto
  • henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö
  • pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori
  • viestintäasiantuntija Hannele Inkinen, Valtiokonttori, henkilöstön edustaja
  • neuvottelukunnan sihteeri projektipäällikkö Anna Sirenius, Valtiokonttori

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset