• Statens centralbokföring

  Centralbokföringen består av affärsbokföring och budgetbokföring samt kontroll av fullmakter. I centralbokföringen sammanställs uppgifterna ur ämbetsverkens och inrättningarnas affärsbokföring, budgetbokföring och fullmakter och utgående från sammanställningen ställer man upp huvudböckerna för statens affärsbokföring och budgetbokföring samt statsbokslutet.

  För skötseln av centralbokföringen samlas in kontouppgifterna av ämbetsverken och inrättningarna samt även av de statliga fonderna utanför budgeten. De kalkyler och utredningar som man ställer upp utgående från insamlat material i centralbokföringen rapporteras i statsekonomins månadsbulletiner, som publiceras månatligen.

  Läs mer om statens bokslut

   

 • Korrigeringsanmälan (rättelse av fel i bokföringen)

  Ifall man uppdagar fel i kontouppgifter från bokföringsenheten/fonden för perioden som behandlas efter att de levererats till centralbokföringen, ska man omedelbart kontakta Statskontoret och komma överens om det sätt på vilket de felaktiga uppgifterna rättas.

  Felaktiga uppgifter rättas antingen genom att:

  a) felet rättas i bokföringsenhetens/fondens bokföring, och kontouppgifterna skickas på nytt till centralbokföringen eller

  b) bokföringsenheten/fonden fyller i en blankett för korrigeringsanmälan om felet, och skickar den till Statskontoret. Motsvarande rättelse ska också omedelbart göras i bokföringsenhetens/fondens bokföring.

  Korrigeringsanmälan