• Valtion keskuskirjanpito

  Keskuskirjanpito muodostuu liikekirjanpidosta ja talousarviokirjanpidosta sekä valtuusseurannasta. Keskuskirjanpidossa yhdistetään virastojen ja laitosten liikekirjanpidon, talousarviokirjanpidon ja valtuusseurannan tiedot, ja niiden perusteella laaditaan valtion liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon pääkirjat sekä valtion tilinpäätös.

  Keskuskirjanpitoon kerätään virastojen ja laitosten tilitietojen lisäksi myös talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilitiedot. Keskuskirjanpitoon kerätyistä tiedoista laaditut laskelmat ja selvitykset raportoidaan kuukausittain julkaistavalla valtiontalouden kuukausitiedotteella.

  Lue lisää valtion tilinpäätöksestä

   

   

 • Tilikorjauslomake (kirjanpidon virheet)

  Kun kirjanpitoyksikön tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston käsiteltävän kauden tilitiedot on toimitettu keskuskirjanpitoon ja sen jälkeen huomataan, että tiedoissa on virhe, tulee ottaa yhteys Valtiokonttoriin ja sopia tavasta, jolla virheelliset tiedot korjataan.

  Vaihtoehdot:

  a) Virhe korjataan kirjanpitoyksikön/rahaston kirjanpitoon ja tilitiedot siirretään uudestaan keskuskirjanpitoon TAI

  b) kirjanpitoyksikkö/rahasto laatii oheiselle lomakkeelle korjausilmoituksen, jonka toimittaa Valtiokonttoriin. Vastaava korjaus on tehtävä välittömästi myös kirjanpitoyksikön/rahaston kirjanpitoon.

  Tilikorjauslomake