• Vad?

  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) är ett XML-baserat märkspråk för sammanställning av ekonomisk information, till exempel bokslutsuppgifter, i elektroniskt format. XBRL gör det möjligt att automatiserat skapa, hantera och vidarebearbeta dokument som innehåller ekonomisk information. De aktörer som producerar, förmedlar och analyserar informationen kan dra fördel av dokument i XBRL-format.

 • Användbara sidor

  XBRL Finland är ett konsortium som verkar under den internationella XBRL-organisationen vars huvudmål är att hämta  rapporteringsspråket XBRL till Finland.

  SBR-taxonomin (Standard Business Reporting) bygger på rapporteringskodernas  datadefinitioner och varje taxonomiversion återspeglar alltid datainnehållet i rapporteringskoderna för motsvarande år.

  Standardiserade finansiella rapporteringskoder och klassificeringar

   

 • Vad?

  Koderna för ekonomisk rapportering är en standard som styr användaren att fylla i kontoförteckningen så att företagets lagstadgade rapportering löper smidigt. Koderna är uppbyggda enligt ett officiellt bokslut. Om du redan från börjar registrerar affärstransaktionerna enligt kodstandarden blir det officiella bokslutets saldon och uppgifterna i nödvändiga specifikationer korrekta.

  Statskontorets uppgift är att främja automatiseringen av ekonomiförvaltningen i det finska samhället. Koderna för ekonomisk rapportering ingår i den strukturerade ekonomiska information som används för automatiseringen av ekonomiförvaltningen.

  Statskontoret administrerar koderna för ekonomisk rapportering i enlighet med rapporteringsnämndens beslut.

 • Rapporteringskoder

  Koderna för ekonomisk rapportering finns i tjänsten yhteentoimiva.suomi.fi.

  Koder för ekonomisk rapportering för år 2020 >

  Koder för ekonomisk rapportering för år 2019 >

 • Rapporteringsnämnden

  Statskontoret ansvarar för rapporteringsnämndens verksamhet och ser till att rapporteringskoderna är uppdaterade. Nämnden beslutar årligen om de ändringar som ska göras i koderna.

  Rapporteringsnämndens medlemmar och valet av dessa

  Till nämnden utses representanter från organisationer som representerar användarna och utvecklarna av rapporteringskoderna. Statskontoret skickar en begäran om nominering till nämndens medlemmar och deras personliga suppleanter.

  I rapporteringsnämnden kan ingå 8–12 medlemmar samt en ordförande och en vice ordförande. Varje medlem har en personlig suppleant.

  Statskontoret utser för två kalenderår i taget en ordförande och en vice ordförande för rapporteringsnämnden samt medlemmar och personliga suppleanter.

  Beslutsförhet och beslutsfattande

  Nämnden är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av medlemmarna är på plats. Nämndens beslut är ett avgörande som majoriteten har understött. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

  Rapporteringsnämndens sammansättning för 2019–2020 (personlig suppleant inom parentes):

  • Aalto-universitetet, Hannu Ojala (Kari Toiviainen)
  • Finlands Näringsliv rf, Hannu Ylänen (Santeri Suominen)
  • Centralhandelskammaren, Ann-Mari Kemell (Anne Horttanainen)
  • Finlands Kommunförbund, Marja-Liisa Ylitalo (Mikko Mehtonen)
  • Patent- och registerstyrelsen, Franck Mertens (Mikko Valtonen)
  • Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf, Eeva Lyytinen (Janne Fredman)
  • Tmi Leena Rekola-Nieminen, Leena Rekola-Nieminen
  • Statistikcentralen, Jukka Oikarinen (Sami Kanninen)
  • Arbets- och näringsministeriet, Timo Kaisanlahti (Mika Björklund)
  • Skatteförvaltningen, Lauri Tuomarla, ordförande (Tarja Rautio)
  • Suomen Asiakastieto Oy, Ari Toivio (Mikko Hollman)
  • Finlands XBRL-konsortium (Tieke), Esko Penttinen (Elina Koskentalo)
  • Statskontoret, Ari Kauhanen (Tanja Wistbacka)

  Atte Virtanen, Statskontoret, sekreterare

 • Rapporteringsutskott

  Rapporteringsutskottet utgör rapporteringsnämndens beredande och assisterande organ.

  Utskottets medlemmar

  Till utskottet hör 6–10 medlemmar som representerar användarna och utvecklarna av rapporteringskodsystemet.

  Som utskottets ordförande fungerar nämndens ordförande. Statskontoret utser en ordförande och en vice ordförande för rapporteringsutskottet samt medlemmarna i det för två kalenderår i taget.

  Beslutsförhet och beslutsfattande

  Utskottet är beslutsfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst två (2) medlemmar är närvarande. Utskottet har rätt att besluta om frågor som rör rapporteringskoderna och kräver snabba åtgärder.

  Rapporteringsutskotts sammansättning för perioden 2019–2020:

  • Skatteförvaltningen, Lauri Tuomarla, ordförande (Tarja Rautio)
  • Aalto-universitetet, Tapani Kykkänen
  • Arbets- och näringsministeriet, Mika Björklund
  • Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf, Eeva Lyytinen
  • Tmi Leena Rekola-Nieminen, Leena Rekola-Nieminen
  • Statistikcentralen, Mervi Winberg (PIrkko Nurmela)
  • Patent- och registerstyrelsen, Juho Mäkinen (Franck Mertens)
  • Finlands XBRL-konsortium, Elina Koskentalo
  • Statskontoret, Ari Kauhanen

  Atte Virtanen, Statskontoret, sekreterare