• Vad?

  Företagens betalningstrafik sköts elektroniskt i Finland, men inom ekonomiförvaltningen måste uppgifter ofta överföras manuellt till ekonomiförvaltningens system. För att vi ska kunna automatisera ekonomiförvaltningens system behöver vi informationen i strukturerad form. Då kan informationen användas på nytt och är kompatibel med den övriga verksamheten. På detta sätt kan information i realtid användas på nytt till exempel i myndighetsrapporteringen eller i bedömningen av den ekonomiska situationen.

  Statskontorets uppgift är att främja automatiseringen av ekonomiförvaltningen i det finska samhället. I det nuvarande regeringsprogrammet är ett av statens mål att göra utgiftshanteringen automatisk och programmet innehåller sparmål för ändamålet. För att målen ska uppnås bör alla skicka nätfakturor och elektroniska kvitton.

 • Nyttoeffekter

  Genom att automatisera ekonomiförvaltningen kan

  • de ekonomiska processerna effektiviseras,
  • informationens kvalitet förbättras,
  • antalet fel minskas och
  • det manuella arbetet som belastar ekonomiförvaltningen och företagen slopas.

  Med hjälp av automatiseringen av ekonomiförvaltningen kan överlappande arbetsmoment slopas, varvid företagens och den offentliga förvaltningens verksamhet effektiviseras.  Av den strukturerade information som används i ekonomiförvaltningen medför till exempel nätfakturor betydande besparingar. Utifrån informationen i nätfakturorna kan olika ekonomi- eller myndighetsrapporter skapas automatiskt. Tillgången till korrekt information i realtid förbättrar beslutsfattandet i företagen och inom den offentliga förvaltningen, då besluten grundar sig på korrekt och aktuell information.

  Automatisk hantering av ekonomiska uppgifter möjliggör även omfattande utveckling av nya digitala tjänster för ekonomiförvaltningen.