• Mitä?

  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML-pohjainen merkintäkieli taloudellisten tietojen, esimerkiksi tilinpäätöstietojen esittämiseen sähköisessä muodossa. XBRL mahdollistaa taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien automatisoidun muodostamisen, käsittelemisen sekä jatkojalostamisen. Tietoja tuottavat, välittävät ja analysoivat tahot pystyvät hyötymään XBRL-muotoisista dokumenteista.

 • Hyödyllisiä sivustoja

  XBRL Suomi on kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa toimiva konsortio, jonka pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen  XBRL raportointikieli.

  SBR Taksonomia (Standard Business Reporting)-taksonomia pohjautuu Raportointikoodiston  tietomääritykseen ja kukin taksonomiaversio heijastaa aina vastaavan vuoden Raportointikoodiston tietosisältöä.

  Standardisoidun talousraportoinnin koodistoja ja luokituksia on saatavilla Suomi.fi-palvelussa.

  Standardisoidun talousraportoinnin koodit ja luokitukset

  Ohjeita standardisoidun talousraportoinnin soveltajalle on saatavilla Tieken sivuilta.

  Soveltajan ohjeet

 • XBRL

  Kuntatalouden tietopalveluun toimitettavat kuntien taloustiedot toimitetaan Taloustietojen siirtopalveluun ensisijaisesti XBRL-muotoisina.

  XBRL-taksonomian päivitys käynnissä

  Kuntien XBRL-taksonomiaa päivitetään parhaillaan JHS-työryhmässä (JHS 194 Kuntien XBRL-taksonomian päivitys ja laajennus maakuntiin). Taksonomia on lähdössä kolmannelle palautekierrokselle.

  Raportointipaketista julkaistu SBR-2020-1 -versio

  Muutokset: KTAS tiedonsyöttö-Excel korvattu versiolla, mihin on korjattu tuloveroprosentin muunnin.

  Versio sisältää:

  • SBR-taksonomian
  • Taulukkomalliexcelit (Ainoastaan KTAS, sis. kenttätunnukset)
  • Tiedonsyöttö-Excelit (Ainoastaan KTAS)
  • Peruselementtimääritykset
  • Tarkemman kuvauksen raportointipaketin sisällöstä (Readme.txt)
  • Tiedot tehdyistä versiomuutoksista verrattuna edelliseen versioon

  Lataa SBR-2020-1 taksonomia tästä

  Raportointipaketista julkaistu SBR-2019-12-11 -versio

  KTAS tiedonsyöttö-Excel korvattu versiolla, mihin on lisätty tuotantopalvelun lähetysosoite.
  Taulukkomalli-Excel (taulukkomalli-KTAS_2019-v11-ktas_gaap_ind.xlsm) korvattu tuotannon lopullisella versiolla, mihin korjattu väritykset vastaamaan JHS-194 versiopäivitystä.

  Versio sisältää:

  • SBR-taksonomian
  • Taulukkomalliexcelit (Ainoastaan KTAS, sis. kenttätunnukset)
  • Tiedonsyöttö-Excelit (Ainoastaan KTAS)
  • Peruselementtimääritykset
  • Tarkemman kuvauksen raportointipaketin sisällöstä (Readme.txt)
  • Tiedot tehdyistä versiomuutoksista verrattuna edelliseen versioon

  Lataa SBR-2019-12-11 taksonomia tästä

  Raportointipaketista julkaistu SBR-2019-12-2 -versio

  Tiedonsyöttö-Excel (ktas_gaap_ind__20191129_092843.xlsm) on korvattu versiolla, mihin on korjattu täytettävät solut. Exceliin on lisätty myös ruotsinkieliset muuttujat, jotka saadaan esiin vaihtamalla kieli valikosta. Myös taulukkomalli (taulukkomalli-KTAS_2019-v11-ktas_gaap_ind.xlsx) on korvattu uudella versiolla, joka on päivitetty vastaamaan taksonomiaa. Näiden lisäksi SBR-taksonomiaan on tullut muutoksia yritysten ja säätiöiden tilinpäätöstaksonomian osalta.

  Versio sisältää:

  • SBR-taksonomian
  • DPM-tietokannan
  • Taulukkomalliexcelit (Ainoastaan KTAS, sis. kenttätunnukset)
  • Tiedonsyöttö-Excelit (Ainoastaan KTAS)
  • Peruselementtimääritykset
  • Tarkemman kuvauksen raportointipaketin sisällöstä (Readme.txt)
  • Tiedot tehdyistä versiomuutoksista verrattuna edelliseen versioon

  Julkaistu KTAS-raportointikokonaisuus on lopullinen ja se on testattavissa Kuntatalouden tietopalvelussa.

  Raportoijan käsikirja palautekierrosversio lokakuu 2018

  Lataa SBR-2019-12-2 taksonomia tästä

  XBRL-taksonomiasta julkaistu SBR-2019-09-24-v2 -versio

  Tässä paketissa tiedonsyöttö-excel (ktas_gaap_ind__20191104_222806.xlsm) on korvattu versiolla, joka tukee sekä 64 että 32 bittisyyttä. Muutoin taksonomia on muuttumaton (= SBR-2019-09-24).

  Versio sisältää:

  • SBR-taksonomia
  • DPM-tietokanta
  • Taulukkomalliexcelit (Ainoastaan KTAS, sis. kenttätunnukset)
  • Tiedonsyöttö-Excelit (Ainoastaan KTAS)
  • Peruselementtimääritykset
  • Tarkemman kuvauksen taksonomiapaketin sisällöstä (Readme.txt)
  • Tiedot tehdyistä versiomuutoksista verrattuna edelliseen taksonomiaversioon

  Julkaistu raportointikokonaisuus on lopullinen ja se on testattavissa Kuntatalouden tietopalvelussa.

  Raportoijan käsikirja palautekierrosversio lokakuu 2018

  Lataa SBR-2019-09-24-v2 taksonomia tästä

  XBRL-taksonomiasta julkaistu SBR-2019-07-03-PWD (public working draft) -versio

  Huom. Taksonomiaversiossa on havaittu virheitä, jotka vaativat korjausta! Kuntatalouden tietopalvelu päivitetään tukemaan vasta korjattua taksonomiaversiota.

  Versio sisältää:

  • XBRL-taksonomia
  • DPM-tietokanta
  • Taulukkomalliexcelit (sis. kenttätunnukset)
  • Tiedonsyöttö-Excelit
  • Peruselementtimääritykset
  • Raportointikokonaisuudet (sis. raportoinnin aikarajan=tietojen toimittamisen aikataulu)
  • Tarkemman kuvauksen taksonomiapaketin sisällöstä (Readme)
  • Tiedot tehdyistä versiomuutoksista verrattuna edelliseen taksonomiaversioon

  Taulukkomalliexcelit sisältävät:

  • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösraportointi (KKTR)
  • Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste (KTPE)
  • Kuntakonsernin tilinpäätösraportointi (KKOTR)
  • Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS)
  • Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta (TOTT)
  • Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot (KKYTT)
  • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi (KLTR)
  • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio (KLTPA)

   

  Lataa SBR-2019-07-03-PWD taksonomiaversio tästä

  XBRL-taksonomiasta julkaistu SBR-2019-04-23-PWD (public working draft) -versio

  Versio sisältää:

  • XBRL-taksonomia
  • DPM-tietokanta
  • Taulukkomalliexcelit (sis. kenttätunnukset)
  • Peruselementtimääritykset
  • Raportointikokonaisuudet (sis. raportoinnin aikarajan)

  Taulukkomalliexcelit sisältävät:

  • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösraportointi
  • Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste
  • Kuntakonsernin tilinpäätösraportointi
  • Kuntien talousarvio ja -suunnitelma
  • Kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma
  • Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta
  • Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot
  • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi
  • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio

  Raportoijan käsikirja palautekierrosversio lokakuu 2018

  Lopullinen taksonomia julkaistaan vasta, kun kaikki XBRL-taksonomian raportointikokonaisuudet ovat valmistuneet palautekierroksen jälkeen (mahd. touko-kesäkuussa). Työkaluosuus, eli Excel-lomake tiedonsyöttöön valmistuu myöhemmin.

  Lataa SBR-2019-04-23-pwD taksonomiaversio tästä

   

  XBRL-taksonomiasta julkaistu PWD (public working draft) versio

  XBRL-taksonomiasta on julkaistu 9.4.2019 uusi versio liitetiedostoineen.

  Sisältö:

  • Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösraportointi
  • Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste
  • Kuntakonsernin tilinpäätösraportointi
  • Kuntien talousarvio ja -suunnitelma
  • Kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (tulossa korjaus)
  • Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta
  • Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot
  • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi
  • Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio

  Huom! Kenttätunnukset em. sisältöön työstettävänä (tulossa). Myös osa taksonomiasta on vielä työstettävänä, eikä tällaisia osia julkaista tässä yhteydessä (kuntien/kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi, tilinpäätösarvio ja tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti).

  Lopullinen taksonomia julkaistaan vasta, kun kaikki XBRL-taksonomian raportointikokonaisuudet ovat valmistuneet palautekierroksen jälkeen (mahd. toukokuussa).

  Lataa 9.4.2019 taksonomiaversio tästä

  XBRL-taksonomian 4.7.2018 väliversio

  Taksonomian viimeisin väliversio on valmistunut 4.7.2018. Välitaksonomia sisältää kunnan ja kuntayhtymän ulkoisen tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen, vastaavat konserniraportit sekä talousarvion ja -suunnitelman. Lisäksi se sisältää kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstietoja täydentävät tiedot, kunnan liikelaitosten talousraportoinnin sekä kuntayhtymien ja niiden liikelaitosten talousarvion ja -suunnitelman.

   4.7.2018 väliversio

  Taulukkomallidokumentti (esim. JHS_KUNTA_DPM_Taulukkomallit_edit_2018_07_04.xlsx) kertoo, mikä on tulevan taksonomian ajateltu kokonaisrakenne ja sarake L mitä tähän väliversioon on tehty. Huom. muutokset tässä versiossa esitettyihin jo valmistuneisiin osiin ovat mahdollisia.

  Väliversio on tarkoitettu lähinnä kehitys- ja testaustyön tukemiseksi eli lähinnä niille piloteille ja muille testaajille, jotka toimittavat aineistoa Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun testimielessä.

  Vuosina 2015-2016 julkaistut kuntataloustaksonomiat ja vuonna 2018 julkaistavat väliversiot eivät ole tuettuja tulevaisuudessa tietopalvelun siirtyessä tuotantokäyttöön.

  XBRL-muotoisen aineiston mallin voi ladata tästä.

 • JHS-suositukset (JUHTA – julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta)

 • Mitä?

  Talousraportoinnin koodisto on standardi, joka ohjaa täydentämään tilikarttaa niin, että yrityksen lakisääteinen raportointi on vaivatonta. Koodistolla on virallisen tilinpäätöksen rakenne. Kun kirjaat liiketapahtumat alusta alkaen koodiston standardin mukaisesti, virallisen tilinpäätöksen saldot ja tarvittavien erittelyjen tiedot ovat kohdallaan.

  Valtiokonttorin tehtävänä on edistää taloushallinnon automatisointia suomalaisessa yhteiskunnassa. Talousraportoinnin koodisto on osa taloushallinnon automaatiossa hyödynnettävää rakenteista taloustietoa.

  Valtiokonttori ylläpitää talousraportoinnin koodistoa raportointilautakunnan päätösten mukaisesti.

  Koodiston käyttö helpottaa PK-yrityksen tilinpäätöstietojen viranomaisraportointia.

 • Raportointikoodisto

  Talousraportoinnin koodisto julkaistaan yhteentoimiva.suomi.fi-palvelussa.

  Raportointikoodisto vuodelle 2019 on selattavissa verkossa >

 • Raportointilautakunta

  Valtiokonttori vastaa raportointilautakunnan toiminnasta ja pitää huolta raportointikoodiston ajantasaisuudesta. Lautakunta päättää vuosittain koodistoon tehtävistä muutoksista.

  Raportointilautakunnan jäsenet ja näiden valinta

  Lautakuntaan nimetään edustajia raportointikoodiston käyttäjiä ja kehittäjiä edustavista organisaatioista. Valtiokonttori lähettää nimeämispyynnön lautakunnan jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi jäseniksi.

  Raportointilautakuntaan voi kuulua 8-12 jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varahenkilö.

  Valtiokonttori nimittää raportointilautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi.

  Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

  Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Lautakunnan päätös on ratkaisu, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

  Raportointilautakunnan kokoonpano 2019–2020 (henkilökohtainen varahenkilö suluissa):

  • Aalto-yliopisto, Hannu Ojala (Kari Toiviainen)
  • Elinkeinoelämän keskusliitto, Hannu Ylänen (Santeri Suominen)
  • Keskuskauppakamari, Ann-Mari Kemell (Anne Horttanainen)
  • Suomen Kuntaliitto, Marja-Liisa Ylitalo (Mikko Mehtonen)
  • Patentti- ja rekisterihallitus, Franck Mertens (Mikko Valtonen)
  • Suomen Taloushallintoliitto, Eeva Lyytinen (Janne Fredman)
  • Tmi Leena Rekola-Nieminen, Leena Rekola-Nieminen
  • Tilastokeskus, Jukka Oikarinen (Sami Kanninen)
  • Työ- ja elinkeinoministeriö, Timo Kaisanlahti (Mika Björklund)
  • Verohallinto, Lauri Tuomarla, puheenjohtaja (Tarja Rautio)
  • Suomen Asiakastieto Oy, Ari Toivio (Mikko Hollman)
  • Suomen XBRL-konsortio (Tieke), Esko Penttinen (Elina Koskentalo)
  • Valtiokonttori, Ari Kauhanen (Tanja Wistbacka)

  Atte Virtanen, Valtiokonttori, sihteeri

 • Raportointivaliokunta

  Raportointilautakunnan valmistelevana ja avustavana elimenä toimii raportointivaliokunta.

  Valiokunnan jäsenet

  Valiokuntaan kuuluu 6-10 jäsentä, jotka edustavat raportointikoodiston käyttäjiä ja kehittäjiä.

  Valiokunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja. Valtiokonttori nimittää raportointivaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi.

  Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

  Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Valiokunnalla on oikeus päättää kiireellisiä toimia vaativista raportointikoodistoa koskevista asioista.

  Raportointivaliokunnan kokoonpano kaudelle 2019-2020:

  • Verohallinto, Lauri Tuomarla, puheenjohtaja (Tarja Rautio)
  • Aalto-yliopisto, Tapani Kykkänen
  • Työ- ja elinkeinoministeriö, Mika Björklund
  • Suomen Taloushallintoliitto, Eeva Lyytinen (Janne Fredman)
  • Tmi Leena Rekola-Nieminen, Leena Rekola-Nieminen
  • Tilastokeskus, Mervi Winberg (Pirkko Nurmela)
  • Patentti- ja rekisterihallitus, Juho Mäkinen (Franck Mertens)
  • Suomen XBRL-konsortio, Elina Koskentalo
  • Valtiokonttori, Ari Kauhanen

  Atte Virtanen, Valtiokonttori, sihteeri