Hoppa innehåll

Rapportering av ekonomiska information – testning

 • Kommunerna och samkommunerna förbereder sig på att rapportera ekonomiska informationen till Kommunekonomins informationstjänst. Rapporteringen av utfallsuppgifterna inleds 2021 när ansvaret för att samla in ekonomisk information överförs från Statistikcentralen till Statskontoret.

  Innan kommunerna och samkommunerna övergår till produktion ska rapporteringen av uppgifterna testas separat för varje rapporteringshelhet. Den eventuella starttiden för testning av olika rapporteringshelheter har graderats och beskrivits i en separat tidtabell

  Tidtabell för testning av rapporteringen >

  Testningen av den första vågen är avsedd för IT-leverantörer och andra program-/systemansvariga. När grunden har konstaterats fungera, börjar testningen av den andra vågen som gäller varje kommun och samkommun för alla rapporteringshelheter. Det fastställs kriterier för godkänd testning för varje rapporteringshelhet. Det här arbetet pågår fortfarande.

  Varför är det viktigt att testa? Genom testningen säkerställs att kommunens/samkommunens datasystem producerar rätt slags material i rätt format. På så sätt kan man försäkra sig om att allt fungerar när man går över till produktion. Å andra sidan är det viktigt att med tanke på verksamheten i Kommunekonomins informationstjänst hitta alla möjliga sårbarheter och fel och korrigera dem innan produktionsrapporteringen.

  Kommunerna och samkommunerna rapporterar sin ekonomiska information till Statskontoret i första hand i XBRL-format. Det är också möjligt att rapportera material i CSV-format

 • Sök efter användar-ID

  Sök efter användar-IDkuntadata@valtiokonttori.fi. Ange ditt namn, e-postadress och namn och FO-numret för kommunen/samkommunen. Du kommer att få ett e-postmeddelande och instruktioner efter att ditt använder-ID har ställts in.

 • Inloggning till Kommunekonomins informationstjänstens testmiljö

  På Kommunekonimins informationstjänstens testsidan kan kommuner och samkommuner se, godkänna och rapportera sina testdata.

  Logga in på testmiljön >

 • Skickande av material som bilaga

  Läs mer om skickande av material som bilaga på avsnittet Rapportering av ekonomiska information >

 • Rapportering via servicekanalen Suomi.fi

  Läs mer om rapportering av kommunernas ekonomiska information via servicekanalen Suomi.fi på avsnittet Rapportering av ekonomiska information >

 • Modellfil för avsändare av CSV-material

  Modellfil för avsändare av CSV-material finns på avsnittet Rapportering av ekonomiska information >

 • Läget gällande testningen

  Du kan öppna rapporten i helskärmsläge genom att klicka på ikonen längst ned till höger.

  Vid testningen ska följande beaktas:

  Testning bör utföras senast den 28 februari 2022.
  Testmaterialet ska vara så genuint som möjligt från 2021.
  Testningen ska riktas till 2021.
  Rapporteringsperiodens startdatum och slutdatum 1.1.2021–31.12.2021.
  Materialet ska också godkännas i testtjänsten.
  Observera att det kan ta 20–30 minuter att ladda upp KKTPP-materialet till testtjänsten.

  För testningen har vi aktiverat två automatiska kontroller i testtjänsten. Jämförelsen med motsvarande värden för föregående år aktiveras inte för att materialet ska vara lättare att godkänna. Denna kontroll aktiveras vid övergången till produktion.