Hoppa innehåll


Rapportering av ekonomiska information

Interferens i kommunekonomins informationtjänst
3.7.2020 >
Läs mer>
 • Från och med år 2021 kommer Statskontoret att ansvara för insamlingen av kommunernas ekonomiska information. Fram till dess sköts uppgiften av Statistikcentralen. (Obs! Statistikcentralen samlar ännu år 2021 in bokslutsuppgifterna för statistikåret 2020.)

  Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina ekonomiska data till Kommunekonomins informationstjänst främst i XBRL-format. Informationstjänsten behandlar och validerar informationen just i XBRL-format och erbjuder den även via ett öppet gränssnitt till andra användare i samma format. Ändå kan man i början rapportera på tre olika sätt.

  Informationen rapporteras antingen via Suomi.fi-informationsleden eller via Kommunekonomins informationstjänst. I informationstjänsten är det möjligt att skicka bilagor antingen i XBRL- eller CSV-format. För att skapa material i XBRL-format kan man använda ett separat Excel-program för inmatning av informationen (man talar också om Excel-blanketten). Varje rapporteringshelhet har en egen Excel-blankett. Att använda Excel som hjälp vid rapporteringen är en tillfällig lösning och används under den s.k. övergångsperioden (ev. fram till 2025). Rapporteringen av information grundar sig på målet att automatisera rapporteringen och man bör sträva efter att avstå från manuellt insamlings- och rapporteringsarbete under de närmaste åren.

  Övergången till ett rapporterings- och publikationssätt i bestämt format utnyttjar redan producerade ekonomiska uppgifter för nya ändamål oberoende av systemet. Samtidigt stöder övergången till automatisk rapportering ekonomiförvaltningens övriga kommande automatisering både vad gäller nätfakturor, kvitton och exporten till bokföringen.

  De ekonomiska uppgifterna som rapporterats till Kommunekonomins informationstjänst publiceras på det öppna gränssnittet samt i tjänsten Granskaförvaltningen.fi genast då den rapporterande kommunen eller samkommunen har godkänt uppgifterna i informationstjänsten.

   

 • Sök efter användar-ID

  På begäran av Statskontoret har kommunerna och samkommunerna meddelat rollen som deras auktoriserade användare under november-december 2019. Om några ändringar görs i den inlämnade informationen eller ytterligare rättigheter krävs, använd länken till frågeformuläret nedan.

  Det finns tre olika roller i ärendehanteringen (rapporterare av uppgifter, kommenterare och godkännare).

  Sök efter användar-ID genom att besvara frågeformuläret >

 • Inloggning till Kommunekonomins informationstjänst

  På Kommunekonimins informationstjänst kan kommuner och samkommuner se, godkänna och rapportera sina ekonomiska information.

  Logga in på Kommunekonomins informationtjänst >

 • Scickande av material som bilaga

  Scickande av material med Excelblankett

  Med hjälp av Excel-inmatningsapplikationen (blanketten) kan man producera en rapporteringshelhetsspecifik fil för rapportering. Filen är i XBRL-format. Filen rapporteras med hjälp av funktionen Uppladdning av material i Kommunalekonomins informationstjänst.

  Excel-formuläret används för närvarande endast för rapportering som helhet:

  • Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS)

  EXCELBLANKETTEN KAN LADDAS NER HÄR >

  I bruksanvisningen nedan beskrivs hur kommunernas budget- och ekonomiplanuppgifter skickas in med Excelblanketten.

  EN BRUKSANVISNING FÖR EXCELBLANKETTEN KAN LADDAS NER HÄR >

  Om du vill kan du också ladda ner en cellkarta med fältidentifierare enligt taxonomin i Excelformat nedan.

  EN CELLKARTA FÖR EXCELBLANKETTEN KAN LADDAS NER HÄR >

  Leverans av fil som bilaga

  För tillfället är det möjligt att skicka XBRL-instansdokument eller CSV-filer i enlighet med taxonomin för kommunekonomi till Kommunekonomins informationstjänst. Tjänsten kan skapa nödvändiga XBRL-instansdokument av filerna.

 • Rapportering via servicekanalen Suomi.fi

  Avsändning av kommuners ekonomimaterial via testtjänsten i Suomi.fi

  Grundläggande information om Suomi.fi:s roll https://esuomi.fi/?lang=sv

  Avsändningen görs vanligtvis med ett program som gör http-utskick (HTTP POST). Materialet skickas till avsändarens egen API-server som via en servicebuss förmedlar det till kommunekonomins informationstjänst.

  Modell för meddelandet som ska skickas

  Anvisningar för ibruktagande av servicekanalen Suomi.fi

  Avsändning av kommunernas ekonomiska uppgifter i gränssnittet Suomi.fi (uppdaterat den 8.10.2018)

  Grundläggande information om Suomi.fi:s roll https://esuomi.fi/?lang=sv

  API-katalogen listar Suomi.fi:s API:n: https://liityntakatalogi.suomi.fi/sv/

  Välj Statskontoret som organisation.

  API-katalog

  Tjänsten blir synlig efter registrering och i tjänsten kan du hämta en WSDL-modell.

  I API-katalogen finns en modell för vilka uppgifter som kommer att finnas där.

  https://liityntakatalogi.suomi.fi/sv/dataset/kirjastokeski

  Avsändningen av materialet görs vanligtvis med ett program som gör http-utskick (HTTP POST).

  Modell för utskicksscript nedan

  Modell för utskicksscript

  envelope Standard SOAP-meddelande.
  client Uppgifter om den sändande aktören.
  service Uppgifter om den mottagande aktören, det vill säga informationstjänsten. Bilden är från testversionen. Tjänsten registreras innan kommunpiloten öppnas och dessa uppgifter kommer att ändras.
  userid Användarnamn
  body Meddelandets innehåll. För detta finns det en WSDL-mall. Uppgifterna är desamma som på sidan för webbutskick.

   

 • Publicerad ekonomisk information

  Ekonomisk information i Granskaförvaltningen.fi

  Kommunernas och samkommunernas ekonomiska information publiceras i tjänsten Granskaförvaltningen.fi genast när de är godkända i Kommunekonomins informationstjänst. På webbplatsen Granskaförvaltningen.fi kan man granska uppgifter från visuella rapporter och jämföra uppgifter från olika kommuner sinsemellan.

  Till tjänsten Granskaförvaltningen.fi >

  Ekonomisk information i öppet gränssnitt

  De uppgifter som godkänts i Kommunekonomins informationstjänst finns tillgängliga via gränssnitt.

  ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV GRÄNSSNITT >

  Kommunernas lägesuppföljning

  I kommunernas lägesuppföljning presenteras sammanställda rapporter om bl.a. kommunernas ekonomiska situation, driftsekonomin, befolkningsstrukturen o.dyl. ämnen som är av intresse för den allmänna situationen.

  Kommunernas lägesuppföljning (på finska) >

 • Modellfil för avsändare av CSV-material

  Modellfil för avsändare av CSV-material

  Budget samt ekonomiplan CSV (.txt) >