Vilken typ av kostnader ersätts gällande organiseringen av evenemang?

Ersättning för stängning ersätter lönekostnader och övriga uppstådda kostnader som hör till organiseringen av evenemanget. Kostnaderna ska ha uppstått under tiden 1.10.2021-28.2.2022. Till organiseringen av evenemanget hör bl a kostnader såsom hyreskostnader för evenemangslokalen, artist- och programtjänster, teknologi- och byggnationstjänster för evenemanget, kostnader för biljettförsäljningstjänster, övriga evenemangstjänster, planerings- och konsultationstjänster, digitala evenemangstjänster samt kostnader som hör till produktion, koordinering och planering av evenemanget.

Samhörande innehåll