Behöver jag skicka en fullständig släktutredning till Statskontoret i samband med delgivningen av testamentet? Utreder Statskontoret huruvida den som upprättat testamentet har avlidit utan arvingar?

Statskontoret kontrollerar inte släktutredningar i ärenden som gäller testamenten. Den som sköter delgivningen ansvarar för att ta reda på vem testamentet ska delges. Till Statskontoret skickas med testamentet förutom en kopia av bouppteckningsinstrumentet dessutom en kopia av arvlåtarens ämbetsbetyg av vilket framgår att arvlåtaren har avlidit samt en kopia av en universell testamentstagares ämbetsbetyg av vilket framgår att hen lever (kopia av registerutdrag om det är fråga om en sammanslutning).

Samhörande innehåll