Tarvitseeko Valtiokonttoriin toimittaa koko sukuselvitys testamentin tiedoksiannon yhteydessä? Tutkiiko Valtiokonttori, onko testamentin tekijä kuollut perillisittä?

Valtiokonttori ei tutki sukuselvityksiä testamenttiasioissa. Tiedoksiantajan vastuulla on selvittää, kenelle testamentti tulee antaa tiedoksi. Testamentin mukana Valtiokonttoriin lähetetään perukirjakopion lisäksi kopio perinnönjättäjän virkatodistuksesta, josta näkyy, että hän on kuollut sekä kopio yhden yleistestamentinsaajan virkatodistuksesta, josta näkyy, että hän on elossa (kopio rekisteriotteesta, jos kysymyksessä on yhteisö).

Aiheeseen liittyvät sisällöt