Serviceklassen Allmänna förvaltningstjänster har följande beskrivning: I första hand lagstadgade tjänster i anslutning till allmän förvaltning. Hör även centraliserade patientdataarkiv och tillhörande informationstjänster till denna serviceklass eller ska kostnaderna för dessa arkiv riktas till social- och hälsovårdstjänsterna?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum09.09.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Arkiveringen av patientuppgifterna är en del av förvaltningen av social- och hälsovården och ska således riktas till alla tjänster som använder tjänsten i fråga. Klassen Stödtjänster går att ha som hjälp om det känns som en lättare lösning i stället för direkt fördelning.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >