Kunta-AURA ─ talousraportoinnin käsikirja

Antopäivä Dokumentin nimi
20.09.2023 Kunta-AURA ─ talousraportoinnin käsikirja
KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä20.09.2023
Antopäivämäärä20.09.2023
KategoriatKirjanpitoKoodistot, taksonomiat, luokituksetKuntatalouden raportointiSisäinen laskenta / kustannuslaskenta
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

Kunta-AURA ─ talousraportoinnin käsikirja sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automatisoidun raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen. Pääsääntöisesti kaikkien raportointikokonaisuuksien ohjeet siihen, miten tapahtumat pitää viranomaisraportoinnin kannalta kirjata ja raportoida, löytyvät tästä käsikirjasta tai kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeista tai lausunnoista. Raportoinnin teknisestä osuudesta ohjeistetaan Valtiokonttorin internet-sivuilla.

Kunta-AURA-käsikirjaa ylläpitää valtiovarainministeriö, jonka tehtävänä on ollut vuoden 2020 alusta lukien vastata kuntatalouden ohjeiden ylläpidosta (entiset JHS-ohjeet). Asetuksella annettavia tietosisältömäärityksiä ylläpidetään sanasto- ja koodistopalveluissa.

Käsikirjan kohderyhminä ovat kunnat ja kuntayhtymät liikelaitoksineen ja taseyksikköineen sekä kohderyhmien taloushallinnon palveluntarjoajat, jotka vastaavat kuntien ja kuntayhtymien lakisääteisestä talousraportoinnista ja muusta viranomaistalousraportoinnista. Ohjeistuksessa huomioidaan myös kuntakonsernin näkökulma. Kuntien taloushallinto on voitu ulkoistaa talous- ja henkilöstöpalvelujen tukipalveluyhtiölle, joka toteuttaa myös kirjanpidon sekä viranomaisraportoinnin. Tukipalveluyhtiön tulee silloin tuottaa raportoinnin tiedot näiden periaatteiden ja toimeksiantajan (asiakas) määrittelyjen mukaisesti. Kunta on vastuussa ulkoistamistaan toiminnoista ja siitä, että raportointi tulee toteutettua ohjeiden mukaisesti.

Uusin käsikirjan versio löytyy alla olevasta linkistä. Käsikirjan ja sen liitteiden vanhat versiot löytyvät sivun alaosasta.

Lisätiedot: kuntadata@valtiokonttori.fi

KUNTA-AURA ─ TALOUSRAPORTOINNIN KÄSIKIRJA 15.11.2023

Käsikirjan ajantasaiset liitetiedostot löytyvät sivun oikean laidan pudotusvalikosta >>

Käsikirjan vanhat versiot:
AURA-käsikirja 15.5.2023
AURA-käsikirja 6.2.2023
AURA-käsikirja 25.11.2022
AURA-käsikirja 2.11.2022
AURA-käsikirja 27.9.2022
AURA-käsikirja 10.5.2022
AURA-käsikirja 7.4.2022
AURA-käsikirja 17.1.2022
AURA-käsikirja 25.11.2021
AURA-käsikirja 1.11.2021
AURA-käsikirja 26.8.2021
AURA-käsikirja 28.6.2021
AURA-käsikirja 18.6.2021
AURA-käsikirja 12.5.2021
AURA-käsikirja 13.4.2021
AURA-käsikirja 9.2.2021
AURA-käsikirja 25.1.2021
AURA-käsikirja 27.11.2020
AURA-käsikirja 27.11.2020
AURA-käsikirja 9.10.2020
AURA-käsikirja 29.6.2020
AURA-käsikirja 9.4.2020

Liitteiden vanhat versiot
Liite 1. Kunnan ja kuntayhtymän tililuettelo 8.9.2023
Liite 1. Tililuettelo 27.11.2020 julkaistusta tililuettelosta oli poistettu epähuomiossa tili 3350 Tuet ja avustukset muilta kunnilta.
Liite 1. Tilien luettelo 29.6.2020
Liite 1. Tilien luettelo 9.4.2020
Liite 2. Rahastoja koskevia kirjausesimerkkejä 9.4.2020
Liite 3. Kaavio arvonalentumisen esittämisestä 9.4.2020
Liite 4. Vakuutuskorvausten kirjaaminen 9.4.2020
Liite 5. Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus 23.8.2023
Liite 5. Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus 3.6.2022
Liite 5. Kuntien-ja-kuntayhtymien-palveluluokitus 9.4.2020
Liite 5. Kunnan ja kuntayhtymän palveluluokitus 14.12.2022
Liite 6. Kustannuslaskentaesimerkkejä 9.4.2020
Liite 7. Sanasto 13.4.2021
Liite 7. Sanasto 9.4.2020
Liite 8. Sektorit XBRL-taksonomiassa 2.11.2022
Liite 8. Sektorit XBRL-taksonomiassa 1.11.2021
Liite 8. Sektorit XBRL-taksonomiassa 18.6.2021
Liite 9. Suoriteperusteisen neljännesvuosiraportoinnin erityispiirteet 28.6.2021
Liite 11. Ohje opetustoimen taloustietojen toimittamiseen TOTT-raportointikokonaisuudessa 2022

AURAAURA-käsikirjakäsikirjaohjeet