Yleishallinto-palveluluokalla on seuraava kuvaus: Tiedonohjaussuunnitelman mukainen keskitetty asianhallinta, tiedonhallinta, arkistointi, arkiston tietopalvelu ja päätösten tiedoksi antaminen. Kuuluuko tälle palveluluokalle myös keskitetyt potilastietojen arkistot ja niihin liittyvät tietopalvelut vai tuleeko näiden arkistojen kustannukset kohdistaa sote-palveluille?

KohderyhmäKunta
AsiakirjatyyppiKysymys ja vastaus
Antopäivämäärä26.08.2020
KategoriatKoodistot, taksonomiat, luokituksetPalveluluokitus
YlläpitovastuuValtiovarainministeriö

Potilastietojen arkistointi on osa sote-palvelualan hallintoa ja kuuluu siten kohdistaa kaikille ko. palvelua käyttäville palveluille. Tähän voi käyttää apuna Tukipalvelu-luokkaa, jos se tuntuu helpommalta ratkaisulta suoran kohdistamisen sijaan.

Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (AURA) sisältää yleisiä ohjeita taulukkomallien käyttöön ja automaattisen raportoinnin sisällön tuottamiseen sekä raportointia selventäviä täsmennyksiä jokaiseen raportointikokonaisuuteen. AURA käsikirjan liite 5 sisältää Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus-excelin.

Ohjevideoita palveluluokista ja muista aiheista kuntien automatisoituun talousraportointiin liittyen löydät täältä.

Palveluluokista on pidetty webinaari kesäkuussa 2020, tallenne löytyy täältä.

Lisätietoja palveluluokituksesta >

Lisätietoja kuntatalouden palveluista >