En kommun säljer en fastighet som den äger. I vilken serviceklass införs detta och vilken är skillnaden mellan anvisningarna för följande serviceklasser: serviceklass 5352 – Lokaluthyrningstjänster (hit anvisas överlåtelsevinster och -förluster från kommunala lokaler) och serviceklass 5361 – Förvaltning av jordegendom (hit anvisas överlåtelsevinster och -förluster från fastigheter)?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum12.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Rivningskostnader kan riktas till serviceklassen Förvaltning av jordegendom när de inte kan riktas till någon annan serviceklass. Om rivningskostnaderna orsakas av någon annan serviceklass kan de införas dit. Överlåtelsevinster och förluster riktas till lokaluthyrningstjänsterna när det är fråga om kommunens egen lokal. Om man däremot säljer en fastighet som också kan vara utan byggnad eller om byggnaden inte används av kommunens tjänster, införs överlåtelsevinsterna och förlusterna under Förvaltning av jordegendom. Överlåtelsevinster och -förluster för bostäder rapporteras i klassen uthyrningstjänster av bostäder.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >