Hyppää sisältöön

Näin raportoit taloustiedot Valtiokonttorille

   • Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa raportointikokonaisuuksittain. Jokaiselle raportointikokonaisuudelle on määritelty raportointiajankohta. Aikataulusta säädetään Valtioneuvoston asetuksella. Raportointikokonaisuuksien raportointi ajoittuu vuosikellon omaisesti ympäri vuoden. Raportointikokonaisuuskohtainen aikataulu julkaistaan XBRL-taksonomiapaketin yhteydessä tiedostonimellä Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx.

  RAPORTOINTIAIKATAULU

  Kuntien raportointikokonaisuuksia on mahdollista tarkastella lataamalla raportointi- tai taksonomiapaketti alla olevasta linkistä.

  KUNTATALOUDEN XBRL-TAKSONOMIA

  Kuntien ja kuntayhtymien automaattisen talousraportoinnin käsikirja (Aura) kuvaa tarkemmin raportointikokonaisuuksia ja niiden sisältöä raportointiaikatauluineen.

  AURA-KÄSIKIRJA

  Jokainen raportointikokonaisuus avautuu erikseen tietopalvelussa raportoitavaksi.

  Kuntien ja kuntayhtymien sekä hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymien taloustietojen raportointi- ja julkaisuaikataulu

 • Raportoinnin testaamisen aikataulu

  Testauksen aikataulu päivittyy uusien raportointikokonaisuuksien avauduttua Kuntatalouden tietopalveluun. Jokainen raportointikokonaisuus on testattava Kuntatalouden tietopalvelussa.

  Talousraportoinnin testaamisen aikataulu (päivitetty 19.2.2024)

 • Taloustietojen raportoinnin testaus

  Kunnat ja kuntayhtymät valmistautuvat taloustietojen raportointiin Kuntatalouden tietopalveluun. Toteutumatietojen raportointi käynnistyi 2021, kun taloustietojen keruuvastuu siirtyi Tilastokeskukselta Valtiokonttorille.

  Ennen tuotantoon siirtymistä kuntien ja kuntayhtymien on testattava tietojen raportointia jokaisen raportointikokonaisuuden osalta erikseen. Eri raportointikokonaisuuksien testauksen mahdollinen aloitusaika on porrastettu ja kuvattu erillisessä aikataulussa.

  Raportoinnin testaamisen aikataulu

  Ensimmäisen aallon testaaminen on tarkoitettu IT-toimittajille ja muille ohjelmisto/järjestelmävastaaville. Kun perusta on todettu toimivaksi, alkaa toisen aallon testaaminen, joka koskee jokaista kuntaa ja kuntayhtymää kaikkien raportointikokonaisuuksien osalta. Jokaisen raportointikokonaisuuden hyväksyttävälle testaamiselle määritellään kriteerit. Tämä työ on vielä kesken.

  Miksi testaaminen on tärkeää?

  Testaamisella varmistetaan, että kunnan/kuntayhtymän tietojärjestelmät tuottavat oikeanlaista aineistoa oikeassa muodossa. Näin saadaan varmuus siitä, että tuotantoon siirryttäessä kaikki toimii. Toisaalta Kuntatalouden tietopalvelun toiminnan näkökulmasta on tärkeää löytää kaikki mahdolliset haavoittuvuudet ja virheet, jotta ne voidaan korjata ennen tuotantoraportointia.

  Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL-muodossa. Myös CSV-muotoisen aineiston raportointi on mahdollista.

 • Käyttäjätunnusten haku

  Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalvelun testipalvelussa (Usertest ) siirryttiin käyttämään Suomi.fi -tunnistusta 7.9.2022. Tämän jälkeen testipalveluun aiemmin luodut käyttäjätunnukset (sähköposti + salasana) eivät enää toimi.

  Testipalvelussa käytetään jatkossa ainoastaan Suomi.fi:n testitunnuksia. Nämä tunnukset on toimitettu kuntien ja kuntayhtymien yhteyshenkilöille ja järjestelmätoimittajille sekä tilitoimistoille, joiden Valtiokonttori tietää käyttäneen testipalvelua joko kunnan y-tunnuksella tai erillisellä testiY-tunnuksella. Jos et ole saanut tarvitsemiasi tunnuksia tai sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Lisätietoja: Suomi.fi -tunnistautuminen Kuntatalouden tietopalvelun Usertest-palvelussa

 • Kirjautuminen Kuntatalouden tietopalvelun testipuolelle

  Kuntatalouden tietopalvelun (nk. Hyväksyntäpalvelu) testipuolella kunnat ja kuntayhtymät voivat katsella, hyväksyä ja raportoida testiaineistojaan.

  KIRJAUDU KUNTATALOUDEN TIETOPALVELUN TESTIYMPÄRISTÖÖN TÄSTÄ

 • Tietojen toimitus liitetiedostona

  Lue lisää kuntien tietojen toimituksesta liitetiedostona Taloustietojen raportointi -osiosta.

 • Raportointi Suomi.fi-palveluväylän kautta

  Lue lisää kuntien talousaineistojen lähettämisestä Suomi.fi-palveluväylän kautta Taloustietojen raportointi -osiosta.

 • Mallitiedostoja aineistojen raportointiin

  Mallitiedostot aineistojen raportointiin löytyvät Taloustietojen raportointi -osiosta.