• Mitä?

  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) on XML-pohjainen merkintäkieli taloudellisten tietojen, esimerkiksi tilinpäätöstietojen esittämiseen sähköisessä muodossa. XBRL mahdollistaa taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien automatisoidun muodostamisen, käsittelemisen ja jatkojalostamisen. Tietoja tuottavat, välittävät ja analysoivat tahot pystyvät hyötymään XBRL-muotoisista dokumenteista.

 • Hyödyllisiä sivustoja

  XBRL Suomi on kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa toimiva konsortio, jonka pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen XBRL-raportointikieli.

  SBR Taksonomia (Standard Business Reporting) on taksonomia, joka pohjautuu Raportointikoodiston tietomääritykseen. Jokainen taksonomiaversio heijastaa aina vastaavan vuoden raportointikoodiston tietosisältöä.

  Standardisoidun talousraportoinnin koodistoja ja luokituksia on saatavilla Suomi.fi-palvelussa.

  Standardisoidun talousraportoinnin koodit ja luokitukset

   

 • Mitä?

  Talousraportoinnin koodisto on standardi, joka ohjaa täydentämään tilikarttaa niin, että yrityksen lakisääteinen raportointi on vaivatonta. Koodistolla on virallisen tilinpäätöksen rakenne. Kun kirjaat liiketapahtumat alusta alkaen koodiston standardin mukaisesti, virallisen tilinpäätöksen saldot ja tarvittavien erittelyjen tiedot ovat kohdallaan.

  Valtiokonttorin tehtävänä on edistää taloushallinnon automatisointia suomalaisessa yhteiskunnassa. Talousraportoinnin koodisto on osa taloushallinnon automaatiossa hyödynnettävää rakenteista taloustietoa.

  Valtiokonttori ylläpitää talousraportoinnin koodistoa raportointilautakunnan päätösten mukaisesti. Koodiston käyttö helpottaa PK-yrityksen tilinpäätöstietojen viranomaisraportointia.

 • Raportointikoodisto

  Talousraportoinnin koodisto julkaistaan yhteentoimiva.suomi.fi-palvelussa.

  Raportointikoodisto vuodelle 2020 on selattavissa verkossa >

  Raportointikoodisto vuodelle 2019

 • Raportointilautakunta

  Valtiokonttori vastaa raportointilautakunnan toiminnasta ja pitää huolta raportointikoodiston ajantasaisuudesta. Lautakunta päättää vuosittain koodistoon tehtävistä muutoksista.

  Raportointilautakunnan jäsenet ja jäsenten valinta

  Lautakuntaan nimetään edustajia raportointikoodiston käyttäjiä ja kehittäjiä edustavista organisaatioista. Valtiokonttori lähettää nimeämispyynnön lautakunnan jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi jäseniksi.

  Raportointilautakuntaan voi kuulua 8-12 jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varahenkilö.

  Valtiokonttori nimittää raportointilautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi.

  Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

  Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Lautakunnan päätös on ratkaisu, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

  Raportointilautakunnan kokoonpano 2019–2020 (henkilökohtainen varahenkilö suluissa):

  • Aalto-yliopisto, Hannu Ojala (Kari Toiviainen)
  • Elinkeinoelämän keskusliitto, Hannu Ylänen (Santeri Suominen)
  • Keskuskauppakamari, Ann-Mari Kemell (Anne Horttanainen)
  • Suomen Kuntaliitto, Marja-Liisa Ylitalo (Mikko Mehtonen)
  • Patentti- ja rekisterihallitus, Franck Mertens (Mikko Valtonen)
  • Suomen Taloushallintoliitto, Eeva Lyytinen (Janne Fredman)
  • Tmi Leena Rekola-Nieminen, Leena Rekola-Nieminen
  • Tilastokeskus, Jukka Oikarinen (Sami Kanninen)
  • Työ- ja elinkeinoministeriö, Timo Kaisanlahti (Mika Björklund)
  • Verohallinto, Lauri Tuomarla, puheenjohtaja (Tarja Rautio)
  • Suomen Asiakastieto Oy, Ari Toivio (Mikko Hollman)
  • Suomen XBRL-konsortio (Tieke), Esko Penttinen (Elina Koskentalo)
  • Valtiokonttori, Ari Kauhanen (Tanja Wistbacka)

  Atte Virtanen, Valtiokonttori, sihteeri

 • Raportointivaliokunta

  Raportointilautakunnan valmistelevana ja avustavana elimenä toimii raportointivaliokunta.

  Valiokunnan jäsenet

  Valiokuntaan kuuluu 6-10 jäsentä, jotka edustavat raportointikoodiston käyttäjiä ja kehittäjiä.

  Valiokunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja. Valtiokonttori nimittää raportointivaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi.

  Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

  Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Valiokunnalla on oikeus päättää kiireellisiä toimia vaativista raportointikoodistoa koskevista asioista.

  Raportointivaliokunnan kokoonpano kaudelle 2019-2020:

  • Verohallinto, Lauri Tuomarla, puheenjohtaja (Tarja Rautio)
  • Aalto-yliopisto, Tapani Kykkänen
  • Työ- ja elinkeinoministeriö, Mika Björklund
  • Suomen Taloushallintoliitto, Eeva Lyytinen (Janne Fredman)
  • Tmi Leena Rekola-Nieminen, Leena Rekola-Nieminen
  • Tilastokeskus, Mervi Winberg (Pirkko Nurmela)
  • Patentti- ja rekisterihallitus, Juho Mäkinen (Franck Mertens)
  • Suomen XBRL-konsortio, Elina Koskentalo
  • Valtiokonttori, Ari Kauhanen

  Atte Virtanen, Valtiokonttori, sihteeri