Hyppää sisältöön

Sotiemme veteraanien hoito- ja kuntoutuspalvelut 1.1.2023 alkaen

Valtiokonttori on kilpailuttanut sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelut sekä rintamaveteraanien laitoskuntoutuksen 1.1.2023 alkaen. Palvelujen vähimmäisvaatimukset ovat korkeat ja pääpiirteissään samat kuin nykyiselläkin sopimuskaudella. Koska asiakkaiden keski-ikä on korkea, edellytetään erityisen paljon yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.

Valinnanvapaus

Asiakkaat valitsevat heille sopivimman palveluntuottajan Valtiokonttorin tuella, kuten tähänkin asti. Asiakkaan palvelutarve voi johtaa muullakin kuin asiakkaan omalla alueella toimivan palveluntuottajan valintaan.

Hoitopalveluissa on valittavana 18 ja kuntoutuspalveluissa 26 palveluntuottajaa. Kaikilla palveluntuottajilla ei ole tarjolla kaikkia palveluita. Valtiokonttori korvaa sotainvalideille myös hyvinvointialueiden tuottamaa laitoshoitoa. Ajantasainen luettelo Valtiokonttorin sopimuskumppaneista löytyy kotisivultamme. Luetteloon tästä >

Laitokset, joissa sopimuksen voimassaolo lakkaa

Kaikki Valtiokonttorin nykyiset sopimuskumppanit eivät osallistuneet kilpailutukseen, joten näiden laitosten sopimus Valtiokonttorin kanssa lakkaa vuoden 2022 lopussa. Jos asiakas haluaa jatkaa hoitosuhdetta, on Valtiokonttori yhteydessä laitokseen tämän varmistamiseksi. Asiakkaan ei tarvitse itse ottaa yhteyttä Valtiokonttoriin. Asiakas voi myös halutessaan valita toisen palveluntuottajan.

Niiden kuntoutuslaitosten palvelua, jotka eivät ole Valtiokonttorin sopimuskumppaneita 1.1.2023 lähtien, ei enää vuoden 2022 jälkeen voi käyttää.

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset