Hoppa innehåll

Under den femte omgången av kostnadsstödet delades cirka 59 miljoner euro ut – ersättning för stängning och det sjätte kostnadsstödet snart redo för ansökan

Den femte ansökningsomgången för kostnadsstöd inleddes vid Statskontoret den 21 december 2021 och avslutades den 18 februari 2022. Sammanlagt inkom 7300 stödansökningar, varav en liten del ännu inte har behandlats. Hittills har Statskontoret under den femte ansökningsomgången betalat sammanlagt 59 miljoner euro i kostnadsstöd.

Den femte kostnadsstödsomgången var särskilt avsedd för företag inom restaurang-, inkvarterings- och turismbranscherna. Efter prövning kunde stöd emellertid också beviljas till sådana företag inom andra branscher som kunde påvisa att företaget eller dess betydande kundkrets var föremål för en offentligrättslig restriktion i anslutning till bekämpningen av coronapandemin. Att stödvillkoret var striktare än tidigare påverkade klart antalet inkomna ansökningar: Under denna omgång inkom cirka 50 procent färre ansökningar än under den fjärde stödomgången.

Mest stöd har betalats till företag inom förplägnads- och inkvarteringsverksamhet samt landtrafik och rörledningstransporter. Av regionerna har mest stöd betalats till Nyland.

Hittills har Statskontoret betalat sammanlagt 818 miljoner euro i coronastöd till företag. Exakt statistik över varje kostnadsstöd finns på Statskontorets webbplats på adressen valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Lagförslag om nya stödformer i riksdagens behandling

Regeringen har föreslagit att företag ska betalas stängningsersättning och kostnadsstöd för den period under vintern då coronarestriktionerna var i kraft. Propositionen har framskridit till behandling i riksdagen och enligt aktuell information avses lagen träda i  mars.

Statskontoret förbereder sig på att verkställa två olika stödformer. Ersättningen för stängning, som öppnas för ansökan först, är avsedd för företag som på myndighetsorder var helt stängda i januari–februari 2022. Ersättningen för stängning söks hos Statskontoret och som det ser ut nu kommer ansökan att öppnas i slutet av mars.

I slutet av april öppnas den sjätte ansökningsomgången för kostnadsstödet. Den är avsedd för företag vars omsättning har sjunkit på grund av restriktionerna i samband med bekämpning av coronapandemin. Även den nya kostnadsstödsomgången kan sökas via Statskontorets e-tjänst.

Närmare information om de nya stöden samt om deras villkor och ansökningsanvisningar publiceras på vår webbplats valtiokonttori.fi/sv efter att lagen har godkänts.

◄ Alla nyheter