Hyppää sisältöön

Kustannustuen viidennellä kierroksella jaettu noin 59 miljoonaa euroa – Sulkemiskorvaus ja kuudes kustannustuki tulossa haettavaksi

Kustannustuen viides hakukierros alkoi Valtiokonttorissa 21.12.2021 ja päättyi 18.2.2022. Tukihakemuksia saapui yhteensä noin 7300 kappaletta, pieni osa saapuneista hakemuksista on vielä käsittelemättä. Tähän mennessä Valtiokonttori on maksanut kustannustukea viidennellä hakukierroksella yhteensä noin 59 miljoonaa euroa.

Kustannustuen viides kierros oli tarkoitettu erityisesti ravitsemus-, majoitus- ja matkailualoille. Tukea voitiin kuitenkin myöntää harkinnanvaraisesti myös sellaisille muiden toimialojen yrityksille, jotka pystyivät osoittamaan, että yritykseen tai sen merkittävään asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus. Aiempaa tiukempi ehto tuen saamiselle vaikutti selvästi saapuneiden hakemusten määrään: hakemuksia saapui tällä kierroksella lähes 50 prosenttia vähemmän kuin tuen neljännellä kierroksella.

Tukea on maksettu eniten ravitsemistoimintaan, majoitukseen sekä maaliikenteeseen ja putkijohtokuljetukseen. Alueellisesti tukea on maksettu eniten Uudellemaalle.

Tähän mennessä Valtiokonttori on maksanut kustannustukia yhteensä 818 miljoonaa euroa. Tarkat tilastot jokaiselta kustannustuesta löytyvät Valtiokonttorin verkkosivuilta osoitteesta valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina.

Lakiesitys uusista tukimuodoista eduskunnan käsiteltävänä

Hallitus on esittänyt, että yrityksille maksettaisiin sulkemiskorvausta sekä kustannustukea talven aikana voimassa olleiden koronarajoitusten ajalta. Lakiesitys on edennyt eduskuntakäsittelyyn ja tämänhetkisen tiedon mukaan lain on tarkoitus tulla voimaan maaliskuun puolivälin paikkeilla.

Valtiokonttori valmistautuu kahden eri tukimuodon toimeenpanoon. Ensimmäiseksi hakun tulevalla sulkemiskorvauksella kompensoitaisiin koronapandemian hallintaan liittyvien sulkemismääräysten ja yleisötilaisuuksien kieltämisen aiheuttamia vahinkoja. Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista ja haku avautuu näillä näkymin maaliskuun loppupuolella.

Huhtikuun lopulla hakuun on tulossa kustannustuen kuudes kierros. Se on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronapandemian torjuntaan liittyvän rajoituksen vuoksi. Myös uusi kustannustukikierros tulee haettavaksi Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tiedotamme uusista tuista sekä niiden ehdoista ja hakuohjeista tarkemmin lain hyväksymisen jälkeen verkkosivuillamme valtiokonttori.fi

Muuta aiheeseen liittyvää

◄ Kaikki uutiset