Hoppa innehåll

Tingsrättens dom om missbruk som upptäckts vid Statskontoret

Tingsrätten har meddelat sin dom för missbruk med anknytning till ersättningsverksamheten. Missbruket upptäcktes vid Statskontorets egenkontroll sommaren 2019. Helsingfors tingsrätt dömde en person som tidigare arbetat som tjänsteman vid Statskontoret för grov förskingring och grovt missbruk av tjänsteställning till ett villkorligt fängelsestraff på 1 år och 11 månader och att återbetala vinningen av sitt brott, det vill säga över 200 000 euro, jämte ränta till Statskontoret. Med anknytning till missbruket dömde tingsrätten dessutom tre personer i den dömde tjänstemannens närmaste krets till villkorliga fängelsestraff på mellan 60 dagar och 6 månader för penningtvättsbrott. De som dömts för penningtvätt har inte varit tjänstemän vid Statskontoret. Domarna har ännu inte vunnit laga kraft.

Statskontoret gjorde omedelbart en begäran om utredning till polisen när misstanken om eventuellt missbruk väcktes.

Den förskingrade penningsumman bestod av väldigt många relativt små kontoöverföringar och därmed kunde gärningarna pågå under en lång tidsperiod.

Fallet är beklagligt. Det finns inte vetskap om några liknande fall i Statskontorets historia. Efter fallet har Statskontoret aktivt utvärderat och vidareutvecklat processerna för intern kontroll.

Brottet medförde ingen skada för varken Statskontorets kunder eller samarbetsparter.

Mer information: generaldirektör Timo Laitinen, timo.laitinen(at)valtiokonttori.fi, tfn 0400 603 56

 

◄ Alla nyheter