Hoppa innehåll

Statskontoret testade robotstyrd processautomation

Statskontoret ville ha erfarenheter och synpunkter om den robotstyrda processautomationens tillämpningsmöjligheter och nytta. Syftet var att lära sig om de möjligheter som den nya teknologin medför, att utreda användningsändamål för den robotstyrda processautomationen, samt att stärka robotteknikens lämplighet inom Statskontorets verksamhet.

I juni startades ett utrednings- och försöksprojekt inom robotstyrd processautomation (RPA) på Statskontoret, och försöken genomfördes i augusti och september i utlånings- och ersättningstjänsternas processer.

– Försöken lyckades mycket bra. Till exempel flyttade processroboten över information om ersättningssökande, som är viktig för ersättningsbeslutet och som tidigare överförts manuellt, på bara några sekunder, säger projektchef Petri Pehkonen.

Flera användningsändamål identifierades

I början av projektet ordnades två verkstäder, den ena beträffande utlåningsuppgifter och den andra beträffande ersättningsuppgifter. Under båda verkstäderna identifierades arbetsuppgifter som eventuellt kunde automatiseras och där man kunde använda robotstyrd processautomation.

Under verkstäderna lärde sig deltagarna att rutinuppgifter lämpar sig väl för robotar; till exempel uppgifter där man kan hantera data som finns i datasystemen och i strukturerad form. För dessa skapas åtgärder som kan definieras på förhand, till exempel att spara uppgifter i ett annat datasystem, att jämföra uppgifter med uppgifter som finns i ett annat datasystem, att göra olika slags kontroller, och att identifiera avvikelser i stora datamängder, berättar Petri Pehkonen.

Under verkstäderna identifierades sammanlagt cirka 70 arbetsuppgifter/användningssätt, varav 40 granskades närmare. Arbetstiden som går åt till de olika upparbetsuppgifterna samt uppgifternas lämplighet för en robot granskades i ljuset av några olika kriterier. Av dessa valde man ut tre arbetsuppgifter som skulle ingå i försöket med roboten.

Arbetstid frigörs för annat arbete

I utlåningens robotteknikförsök testades det hur programroboten överför lånuttagningar, avbetalningar och räntor som kreditinstituten meddelat och som hamnat på systemets fellista. Nu överförs uppgifterna manuellt. I försöket överförde roboten uppgifterna på några sekunder, medan det för en människa tar cirka trettio minuter. Den inbesparade arbetstiden ses som en välkommen fördel, och deltagarna hoppades att den robotstyrda processautomationen skulle tas i bruk snabbt.

– De som arbetar med låneärenden är glada över att bli av med det tråkiga rutinarbetet och att få mer tid för det jobb som kräver eftertanke, säger kreditexpert Maritta Rignel.

Då robottekniken testades med soldatersättningsansökningar lyckades överföringen av uppgifter till systemet med robot utan problem, men däremot lyckades man inte överföra ansökans öppna svar till systemet. – Det var inte robotens fel, utan blankettens, och den bör utvecklas. Enkla utgiftsbeslut är en bra uppgift för roboten. Till exempel kommer det många fakturor för ersättningar från apoteket, konstaterar systemexpert Sanna Kavén-Alanko.

Efter det framgångsrika försöket fortsätter Statskontoret att ta i bruk den robotstyrda processautomationen. – Vi har som mål att få i gång de första robotstyrda uppgifterna innan sommaren 2018. På basis av erfarenheterna som uppkommit fattas det beslut om fortsatta åtgärder, berättar utvecklingsdirektör Lasse Skog.

◄ Alla nyheter