Hoppa innehåll

Statens gemensamma kompetens har uppdaterats

I den nya versionen har man bland annat inkluderat den kompetens som krävs av digitaliseringen.

Ämbetsverken kan använda definitionerna av den gemensamma kompetensen till exempel för att utveckla personalens kompetens. Uppdateringsarbetet genomfördes i ett nätverk där en grupp experter i kompetensutveckling från statens olika organisationer deltog.

Statens gemensamma kompetens (548 Kt)

Statsförvaltningens kompetens: helhetsbilden (355 Kt)

Ytterligare information:

Tarja Heikkilä, sakkunnig inom personalförvaltningen, förnamn.efternamn(at)statskontoret.fi

◄ Alla nyheter