Hoppa innehåll

Bankstrejk påverkar inte direct Statskontorets kunder

Strejk i finansbranschen 4. – 5.1.2018 borde inte inverka på Statskontorets utbetalningar.

Bankerna har informerat, att de försöker trygga både privatkundernas och företagskundernas viktigaste tjänster. Det kan förekomma störningar i bankernas tjänster och dröjsmål med att avhjälpa dem.

Statskontoret informerar mer om frågan ifall strejken fortsätter.

◄ Alla nyheter