Hoppa innehåll

Paytrail Abp fortsätter som leverantör för tjänsten Suomi.fi-betalningar

Statskontoret konkurrerade om en ny leverantör för nätbetalningstjänsten Suomi.fi-betalningar. Överklagandetiden för anbudet har gått ut och upphandlingsbeslutet är slutgiltigt. Ibruktagandet av den nya tjänsten kommer att ske under våren 2022, då pilotering av tjänsten påbörjas och hösten 2022, då distributionen av tjänsten kommer att genomföras centralt.

Statskontoret anordnar två finskspråkiga webbinarier med samma innehåll för Suomi.fi-betalningstjänstens kundorganisationer i november 2021. Det första evenemanget kommer att hållas den 18 november och det andra den 26.11. Statskontoret skickar inbjudningar till alla organisationer som använder tjänsten. De som är intresserade av Suomi.fi-betalningar kan också begära inbjudan från verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi.

Tilläggsuppgifter

verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

◄ Alla nyheter