Hoppa innehåll

Granskaförvaltningen.fi och gränssnittstjänster

 • Granskaförvaltningen.fi samlar information från kommunerna, välfärdsområdena och staten

  Granskaförvaltningen.fi är Statskontorets tjänst som samlar information från kommunerna, välfärdsområdena och staten på en webbplats. Vi har velat presentera informationen med lätt tillgängliga och visuella vyer. Granskaförvaltningen.fi är en offentlig tjänst som inte kräver inloggningsuppgifter.

  Det finns information i tjänsten t.ex. om

  • statsekonomin och statlig personal
  • resultatmål och målutfall för statliga ämbetsverk
  • budgetar och ekonomiplaner för kommuner och välfärdsområden
  • kommunernas ekonomi, verksamhet och verksamhetsmiljö (tjänsten för uppföljning av kommunernas nyckeltal)
  • utfallsdata om kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi

  Vi kommer även att sammanställa ordlistor, information om den offentliga förvaltningens strukturer och analyser på basis av den.

  Vi utvecklar tjänsten och webbplatsens tillgänglighet förbättras kontinuerligt.

  Förfrågningar och utvecklingsförslag kan skickas till adressen raportointipalvelut@valtiokonttori.fi.

  Bekanta dig med tjänsten Granskaförvaltningen.fi

 • Tidigare statens information publicerades i tjänsten Netra

  Informationen om statens ekonomi, personal och effektivitet publicerades tidigare i tjänsten Netra. Största delen av data i Netra har förts till Granskaförvaltningen.fi. Netra stängdes 23.3.2020.

  För användarna av Netra samt de personer som till sin e-post har abonnerat på rapporter från ledningens rapporteringstjänst är det fråga om en väsentlig ändring. En bulletin som publicerades 3.12.2019 på Statskontorets webbplats specificerar närmare vad som ändrades.

 • Vid verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, budgetering och rapportering om väsentliga frågor upprättas dokument enligt föreskrifter och anvisningar från statsrådet, finansministeriet och Statskontoret.

  Ämbetsverks- och inrättningsspecifika dokument publiceras på en sida om dokument gällande planering och uppföljning på organisationernas egna webbplatser, dit det finns en direktlänk i tjänsten Granskaförvaltningen.fi.

  FÖRESKRIFT: PUBLICERING AV DOKUMENT GÄLLANDE PLANERING OCH UPPFÖLJNING I TJÄNSTEN GRANSKAFÖRVALTNINGEN.FI