Hoppa innehåll

Betalning av en faktur som skickats av staten

Statens ämbetsverk har beredskap att skicka nätfakturor. Nätfakturering är en förutsättning för automatisering av ekonomiförvaltningen.

 • Statens ämbetsverk kan skicka elektroniska fakturor till sina kunder.

  Statskontoret tillhandahåller anvisningar för hur du ska gå till väga om du vill ta emot dina fakturor från statliga ämbetsverk i elektroniskt format.


  Obs! För enskilda fakturaärenden får du instruktioner från den organisation vars faktura du vill betala.


  VILL SKICKA fakturaN TILL STATEN?
  LÄS MER HÄR >

 • Företagskund

  Om du tar emot fakturor från staten och vill byta från pappersfaktura till nätfaktura, kontakta det fakturerande ämbetsverket.

  Fakturor till företag skickas i regel som nätfaktura, men företagen kan också ta emot fakturor i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

  Du kan även be det fakturerande ämbetsverket om en faktura med bilagor. Om du använder en bank som förmedlare och ditt företag har ingått ett avtal med banken om förmedling av bilagor ska du meddela det fakturerande ämbetsverket att du kan ta emot bilagor. I annat fall får du fakturan med bilagor per post.

  Obs! Staten skickar inga fakturor som e-postbilagor.

 • Personkund / Konsumentkund

  Elektronisk faktura är ett enkelt och problemfritt sätt att betala fakturor oberoende av tid och plats. Det är också ett mer klimatvänligt sätt att fakturera än att använda pappersfaktura.

  Staten erbjuder konsumenter flera sätt att ta emot elektroniska fakturor. Konsumenter kan ta emot fakturor som e-faktura i sin nätbank, i brevlådan i Suomi.fi-meddelanden, i Postens tjänst OmaPosti eller Kivras digitala posttjänst . Vissa myndigheters räkningar kan också betalas via telefon med MobilePay-appen.

  Om en privatkund använder flera elektroniska tjänster, är prioriteringsordningen för fakturaleverans som följer:

  1. E-faktura
  2. MobilePay (används endast för Lantmäteriverkets fakturering)
  3. OmaPosti
  4. Kivras digitala posttjänst
  5. Suomi.fi-meddelanden
  6. Pappersfaktura

  Obs! Staten skickar inga fakturor som e-postbilagor.

  E-faktur

  Du aktiverar e-fakturering genom att beställa det via din nätbank. I nätbanken finns en lista på fakturerare som kan skicka e-fakturor. Vid beställning av e-faktura identifierar staten beställaren med personbeteckning.

  Då du beställer e-faktura i stället för pappersfaktura, skickas fakturauppgifterna automatiskt till din nätbank. Om du vill kan du också få ett e-post- eller textmeddelande då fakturan har anlänt till nätbanken. I din nätbank kontrollerar du fakturans uppgifter och godkänner dem vid behov.

  Om du vill kan du också ställa in automatisk betalning för till exempel regelbundna fakturor. Du kan ta emot e-fakturor bland annat för transport- och kommunikationsverket Traficoms fordonsskatter och radiofrekvensavgifter samt Skatteförvaltningens skatter. Andra statliga ämbetsverk erbjuder också e-fakturering.

  Suomi.fi-meddelanden

  När du aktiverar tjänsten Suomi.fi-meddelanden får du din faktura elektroniskt i de e-tjänster som använder Suomi.fi-meddelanden.  Då får du inte längre hem papperspost.

  Fakturan som du fått via Suomi.fi-meddelanden är inte en faktisk elektronisk faktura utan en bild av fakturan. En del av de fakturor som tas emot i Suomi.fi-meddelanden kan betalas genom att kopiera nummerformatets streckkod till din nätbank. Mer information om hur du aktiverar tjänsten Suomi.fi-meddelanden finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats Suomi.fi.

  OmaPosti

  Du kan också ta emot dina fakturor elektroniskt i Postens tjänst OmaPosti.  Du aktiverar OmaPosti genom att registrera dig som kund i Postens konsumenttjänst.

  Kivra digital posttjänst

  Du kan också ta emot dina fakturor elektroniskt via Kivras digitala posttjänst. För att använda Kivra registrerar du dig för tjänsten eller laddar ner appen till din telefon.

  MobilePay

  Vissa myndigheters räkningar kan också betalas via telefon med MobilePay-appen. Fakturan har en MobilePay-betalningsknapp eller en QR-kod om det är möjligt att betala med mobilappen.