• Vad?

  Statens ekonomiförvaltning och redovisning producerar information till medborgarna, riksdagen och regeringen samt statens samarbetspartner, såsom EU. Målet är korrekt och tillräcklig ekonomisk information om användningen av statens medel.

  Vi betjänar ämbetsverken genom att utveckla enhetliga och högkvalitativa tillvägagångssätt. Av Statskontoret får statens ämbetsverk och statliga fonder utanför budgeten stöd för den externa bokföringen, den interna redovisningen och i frågor som rör fullmaktsuppföljning.

  Med hjälp av bestämmelser, anvisningar och rådgivning försöker vi säkerställa att uppgifterna är enhetliga. Ämbetsverkens produktivitet och effektivitet utvecklas genom styrning av processerna och beslut om organisationernas ansvarsfördelning.

 • Hur?

  Vi stödjer bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten i deras externa och interna redovisning.

  Hur ska jag göra?

  Processdiagram, statens ekonomiförvaltning och redovisning

  1. Anvisningar för handboken
   Material om styrningen av statens redovisning finns på handbokens webbplats. Genom att bekanta dig med anvisningarna och föreskrifterna kan du hitta svar på de flesta frågor. På webbplatsen finns länkar till gällande lagstiftning. Även kontoförteckningarna finns på webbplatsen.
  2. Sektionen Vanliga frågor och svar
   I sektionen finns Statskontorets svar på och riktlinjer i frågor som ämbetsverken har ställt.
  3. Palkeet
   Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet stödjer ämbetsverken i frågor som rör bokföring.
  4. Statskontoret
   Statskontoret ger principiella riktlinjer i frågor som rör redovisning.
 • Kontakta oss

  Du kan kontakta Statskontorets ekonomiförvaltning och redovisningstjänster via formuläret nedan eller på laskentatoimi@valtiokonttori.fi.