Hoppa innehåll

Rapportering av ekonomiska information – tidtabell

 • Kommunerna och samkommunerna rapporterar sin ekonomiska information per rapporteringshelhet. För varje rapporteringshelhet har det fastställts en rapporteringstidpunkt. Bestämmelser om tidtabellen utfärdas genom förordning av statsrådet. Rapporteringen av rapporteringshelheterna sker enligt årsklockan året runt.

  Tidsschemat kommer att publiceras som en del av XBRL-taxonomipaket under filnamnet Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlxs.

  Rapporteringstidtabell >

  I tabellen som presenterar rapporteringshelheterna för XBRL-taxonomin beskrivs alla rapporteringshelheters rapporteringsskyldiga och de sista möjliga rapporteringsdagarna.

  Kommunekonomins XBRL-taxonomi >

  I handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (Aura) finns närmare beskrivningar av rapporteringshelheterna och deras innehåll med tidtabeller.

  AURA-handboken >

  Varje rapporteringshelhet öppnas separat för rapportering i informationstjänsten.

  Utöver den egentliga rapporteringen kräver förberedelserna inför rapporteringen en egen tidtabell. För den årliga förberedelsen och publikationen av XBRL-taxonomin fastställs också en egen tidtabell.

 • Tidsschema för testning