Hoppa innehåll

Digitalisera upphandlingen! -webbinar, del 1

13.10.2021 09:30-11:00

Organisatör:Valtiokonttori, projektet Företagets digitala ekonomi
Plats:

Teams

Varmt välkommen att delta i den första delen av webbinarieserien Digitalisera upphandlingen! Digitalisera upphandlingen! är en del av projektet Företagets digitala ekonomi och dess syfte är att främja digitaliseringen av upphandlingar i Finland. Vid webbinarierna som är öppna för alla kan också deltagarna påverka utvecklingsarbetets olika innehåll.

Evenemanget som ordnas den 13 oktober består av en första lägesöversikt och en därpå följande workshop, där man tillsammans ska bearbeta den nationella modellen för upphandlingsprocessen. Vid behov kommer man också överens om hur modellen ska bearbetas i fortsättningen för att ett fungerande slutresultat ska kunna uppnås. Modellen som uppkommer vid workshoppen används som grund vid följande workshoppar, där man till exempel skapar tekniska anvisningar för överföring av information mellan organisationer.

Evenemanget är avsett för representanter för företag eller organisationer inom den offentliga sektorn som ansvarar för affärsprocesser, upphandlingschefer eller andra som är intresserade av att göra upphandlingsprocessen elektronisk.

Program:

Lägesöversikt:

  • Presentation av projektet Företagets digitala ekonomi
  • Aktuellt om digitalisering av upphandlingsprocessen:
  • Inrättande av en ”PEPPOL Authority” – en myndighet som ansvarar för utvecklingsarbetet och övervakningen i Finland
  • PEPPOL/UBL-upphandlingsmeddelanden i standardformat för hela Finland
  • Vad innebär utvecklingen för företag?
  • Vad innebär utvecklingen för den offentliga sektorn?
  • Hur kan man delta i utvecklingsarbetet?

Workshop:

  • Gemensam modellering av upphandlingsprocessen till en processmodell
  • Reflexion: vilka affärsmeddelanden ska finnas tillgängliga för att modellen ska fungera?

 

Välkommen med! Observera att den första lägesöversikten spelas in och publiceras på Statskontorets webbplats. Workshoppen spelas inte in.

Ytterligare information:
En digitalisering av upphandlingsprocessen är en nödvändig förutsättning för finländska företag för att de även i fortsättningen ska vara konkurrenskraftiga i förhållande till nordiska och europeiska aktörer. För Finland är det av största vikt att finländska företag av alla storlek så flexibelt och kostnadseffektivt som möjligt kan erbjuda sina tjänster och produkter både i Finland och på den internationella marknaden. Statskontoret är med och skapar öppna nationella lösningar som företag av olika storlek oberoende av bransch kan tillämpa även i sin inbördes affärsverksamhet.

Om du vill lägga dina kontaktuppgifter till sändlistan för webbinarieserien Digitalisera upphandlingen!, skicka en begäran till adressen rte@valtiokonttori.fi

Mer information om digitaliseringen av upphandlingsprocessen finns på Statskontorets webbplats:
Peppol i ett nötskal >

Anmälningslänk

Annat som anknyter till detta