Kansalaisille ja yhteisöille suunnatut korvauksiin ja etuisuuksiin liittyvät julkaisut

Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista >

Rintamaveteraaniasioiden kuntakirjeet

Rintamaveteraaniasioiden ohjekirjeet

2021

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje kunnille vuodelle 2021 >
Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje kunnille 2021 >
Rintamaveteraanien laitoskuntoutusta järjestävät kuntoutus- ja hoitolaitokset ja hoitopäivähinnat vuonna 2021 >

2020

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje kunnille vuodelle 2020 >   
Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje kunnille 2020 >   
Rintamaveteraanien laitoskuntoutusta järjestävät kuntoutus- ja hoitolaitokset ja hoitopäivähinnat vuonna 2020 >

Sotainvalidiasioiden kuntakirjeet

Oppaat sotainvalidien korvauksista

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset >
Sotilasvammalain mukaiset asunnonmuutostyöt >
Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille 2021 >
Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen kunnille ja kuntayhtymille 2020 >

Vahingonkorvausoppaat

Jos töissä sattuu – Valtion korvaamat työtapaturmat ja ammattitaudit >
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu -esite >
Korvaus rikoksen uhrille – 1.1.2006 tai sen jälkeen tapahtuneista rikoksista >
Korvaus rikoksen uhrille – ennen vuotta 2006 tapahtuneista rikosvahingoista >
Kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden korvauskäsittely >
Asepalveluksessa loukkaantuneiden korvauskäsittely >

Maksuvapautusasioiden esite:

Valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta vapauttaminen >

Katso myös kansalaisille suunnatut työhyvinvointiin ja riskienhallintaan liittyvät julkaisut >