Kansalaisille ja yhteisöille suunnatut korvauksiin ja etuisuuksiin liittyvät julkaisut

Perustietoa sotainvalidien ja rintamaveteraanien määrärahoista >

Rintamaveteraaniasioiden ohjekirjeet

2024

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevien palveluiden ohjekirje hyvinvointialueille vuodelle 2024 >
Rintamaveteraanien kuntoutuksen ohjekirje hyvinvointialueille vuodelle 2024 >
Rintamaveteraanien laitoskuntoutusta järjestävät kuntoutus- ja hoitolaitokset  ja hoitopäivähinnat vuonna 2024 >

Sotainvalidien palveluiden ohjekirjeet

2024

Sotainvalideille järjestettyjen palvelujen korvaaminen hyvinvointialueille ja kunnille 2024 >

Oppaat sotainvalidien korvauksista

Sotilasvammalain mukaiset korvaukset >
Sotilasvammalain mukaiset asunnonmuutostyöt >

Vahingonkorvausoppaat

Jos töissä sattuu – Valtion korvaamat työtapaturmat ja ammattitaudit >
Ryhmähenkivakuutusta vastaava etu -esite >
Korvaus rikoksen uhrille – 1.1.2006 tai sen jälkeen tapahtuneista rikoksista >
Korvaus rikoksen uhrille – ennen vuotta 2006 tapahtuneista rikosvahingoista >
Kriisinhallintatehtävissä loukkaantuneiden korvauskäsittely >
Asepalveluksessa loukkaantuneiden korvauskäsittely >

Maksuvapautusasioiden esite:

Valtiolle tulevasta maksusta tai korvauksesta vapauttaminen >

Katso myös kansalaisille suunnatut työhyvinvointiin ja riskienhallintaan liittyvät julkaisut >