Handbok om statens bokföring

Datum Dokuments namn
17.06.2024 Handbok om statens bokföring
MålgruppStat
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag17.06.2024
Datum17.06.2024
KategorierBokföringBokslut
Underhåll ansvarValtiokonttori

Handbok om statens bokföring fungerar som en allmän beskrivning av statens bokföring och en samling av praktiska bokföringsanvisningar. Handboken hjälper att förstå förordningarna och bestämmelserna gällande bokföringen och stöder det praktiska bokföringsarbetet i ämbetsverket och servicecentret. Handboken upprätthålls av Statskontorets redovisning.

Från och med denna uppdatering publiceras handboken som en egen anvisningssida och på handbokens sista sida sammanställs en ändringshistorik som uppdateras kontinuerligt. Ändringarna i denna uppdatering är:

Datum Uppdateringar
6/2024 Förandet av en versionshistorik har börjat från och med denna publikation. Tidigare ändringsloggar kan sökas på pärmbladen för gamla handboksversioner.

Kapitel 4.4 om principerna för löneutbetalning har uppdaterats på grund av författningsändringar under de senaste åren.

Partnerkoder har lagts till i bokföringsexemplen för överföringar av besittning mellan bokföringsenheterna i kapitel 4.5.11.6.

Kapitel 6.8.4 har preciserats i anslutning till statens omvända mervärdesskatteskyldighet.

Kapitel 9.1 har preciserats i fråga om bankkonton för fonder utanför budgeten.

En uppdaterad beskrivning av nettoprincipen för statsskulden i kapitel 10.

Texten om godkännande av bokslutet har preciserats i kapitel 11.2 så att den entydigt motsvarar 63 § i förordningen om statsbudgeten.

I kapitel 11.4.4.1 har förfaranden för omvandling av valutakonton i Statskontorets namn och andra valutakonton uppdaterats och i kapitel 4.12 har bokföringsexempel av kursdifferenser uppdaterats.

I den finska versionen har den inexakta termen ”takausvaltuus” strukits från kapitel 12.3.12. Gäller inte den svenska versionen.

I kapitlen 12.3.15 och 12.3.16 har förändringar i skulden preciserats så att bildandet av bilaga 15 över saldot i konto 24990 Övriga långfristiga skulder endast gäller de fall som nämns separat.

HANDBOK OM STATENS BOKFÖRING >

Mer information:
laskentatoimi(at)valtiokonttori.fi

ekonomiförvaltningstatens bokföringstatens bokföringshandbokenstatens bokslutstatsbokslut