Statskontoret som arbetsgivareÄr du intresserad av uppgifter inom förvaltningen av statens skulder, kassa och finansieringstillgångar eller statens lagstadgade arbetspensions-, olycksfalls- och skadeförsäkringar? Statskontoret har ungefär 270 proffs som arbetar med dessa och andra uppgifter.

Arbetsuppgifterna är intressanta och erbjuder ofta en bra inblick i det egna uppgiftsområdet i hela statsförvaltningen. Vi har moderna verktyg och en kvalitetsmedveten arbetsgemenskap som ständigt utvecklas. Vi tar hand om våra anställdas kompetens och välbefinnande i arbetet.

Arbetsuppgifterna är intressanta och ansvarsfulla

Förutom yrkeskompetens inom det egna området värdesätter vi god internationsförmåga, ett kundorienterat arbetsgrepp, samarbetsförmåga samt god muntlig och skriftlig framställningsförmåga. Skriftlig och muntlig färdighet i båda inhemska språken hör också till de kunskaper som vi uppskattar.

I personalens anställningsförhållanden följer vi statens allmänna tjänste- och arbetsvillkor. Semesterförmånerna för statligt anställda är bättre än genomsnittet på den offentliga arbetsmarknaden. Nyanställda tjänar in två vardagar årssemester per semesterkvalifikationsmånad, medan de som varit anställda i mer än ett år tjänar in 2,5 vardagar. Personer som varit anställda i mer än 15 år tjänar in tre vardagar per semesterkvalifikationsmånad. Vi främjar de anställdas möjligheter att kombinera arbetet med det övriga livet bland annat genom att uppmuntra till jämställt uttag av familjeledigheter.